ECOi-W. Jednostavno intuitivno upravljanje za spoljašnje jedinice

Kontrolna tabla intuitivnog dizajna je dostupna u standardnoj opremi svih ECOi-W sistema.


Mikroprocesorska kontrola ima novu IHM logiku i implementira pametno upravljanje prema vašim potrebama.

Osnovni rad.
· Podešavanje UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA
· Podešavanje režima hlađenja / grejanja

Ušteda energije.
· Inteligentna logička kontrola za ulaznu temperaturu vode
· Rad se smanjuje tokom noći za smanjenje potrošnje energije i buke
· Režim rada pod delimičnim opterećenjem
· Kontrola maksimalne temperature pražnjenja
Servisiranje / održavanje.
· Aktiviranje automatskog testiranja pritiskom na dugme
· Obaveštenje o alarmu sa zadnjih 10 alarma
· Brojač radnih sati kompresora i pumpe
· Radne granice kompresora čuvaju se u fleš memoriji

Ostalo.
· Kompatibilno sa sistemom za upravljanje zgradama (RS485 ModBus RTU ili BacNet MSTP protokol)