Panasonic PACi sa izmenjivačem toplote vode za proizvodnju hladne i tople vode

Uvođenje izmenjivača toplote vode visoke efikasnosti za PACi serije.

Ovaj revolucionarni proizvod omogućava dodatne mogućnosti dodavanjem hidronskih opcija.


Pogledajte proizvod >


1

Rešenje za uštedu troškova.

· A+++ klasa energetske efikasnosti (skala A+++ do D)
· Isplativi projekti vode zahvaljujući nižim troškove za PACi u poređenju sa VRF
· Smanjenje količine HFC hlađenja u projektu

2

Fleksibilan sistem koji štedi prostor.

· 2 mogućnosti za ugradnju (zidno/podno)
· Kompaktan i lagan dizajn jedinice, samo 27 kg

3

Laka ugradnja, održavanje.

· Brz proces montaže
· Komplet za prebacivanje protoka je uključen kao standardni
· Direktan pristup električnoj kutiji
· Radni opseg do -20 °C bez glikola

Izlazna temperatura vode

Hlađenje: 5–15 °C

Grejanje: 35–55 °C

Izmenjivač toplote vode visoke efikasnosti za PACi serije

Primer sistema.
a. Cevi za rashladno sredstvo.
b. Eksterna pumpa.
c. Akumulacioni rezervoar*.
d. Cevi za vodu.
e. Jedinica spirale za ventilatore.
f. Ispod poda.

* Minimalna zapremina akumulacionog rezervoara: 10 l/kW.
** Dijagram služi samo kao ilustracija.

Fleksibilan sistem koji štedi prostorZidna jedinica.
Podna.
Kompaktna i lagana jedinica.
· Samo 205 mm dubine staje u ograničeni prostor
· Lagani dizajn sa samo 27 kg čini rukovanje i pozicioniranje jednostavnim
· Maksimalna ukupna dužina cevi za rashladno sredstvo: 90 m*

* 90 m za PAW-200W5APAC-1.

2 opcije za postavljanje.
· Na raspolaganju je zidno i podno postavljanje. Oslobodite podni prostor korišćenjem zidne instalacije
· Brz proces montaže sa laganim i kompaktnim dizajnom
Napravite otvore za fiksiranje > Postavite dva vijka > Okačite jedinicu > Kraj

* Potporne nožice su uključene.


PACi izmenjivač toplote vode (WHE) predstavlja idealno rešenje za primene u stambenim i komercijalnim objektima; investicioni troškovi se mogu amortizovati u kratkom periodu.


Brza ugradnja sa prethodno sklopljenim prekidačem za protok.
Prekidači za protok su prethodno sklopljeni sa fitinzima cevi za lakšu ugradnju.
Rukovanje na temperaturi od -20 °C bez glikola pošto je izmenjivač toplote montiran unutra.

Jednostavno održavanje putem dve tačke pristupa

a. Uklonjivi poklopac za električne instalacije.
b. Električna kutija.
c. Ekran za integrisanu kontrolu.
d. Zadnji prekidač za diferencijalni pritisak za bezbednost BPHE.
e. Izmenjivač toplote sa pločom sa optimizovanim distributerom za R32 rashladno sredstvo.
f. Senzor za antifriz.
g. Potpuno uklonjivo metalno kućište: potpun pristup za održavanje.

Fleksibilni kaskadni sistemi od do 600 kW.

Ugrađena kaskadna kontrola za 2 jedinice.

Kontrola 2 rashladna sistema može da se kombinuje u jednoj kaskadi. Ova opcija je uključena u standardan opseg dopremanja na WHE. Aktivira se korišćenjem jednog od CZ-RTC5B daljinskih upravljača na jedinicama kao glavnog upravljača. Mogu da se izaberu režimi rotacije i rezervnog rada.


a. Sistem 1 | b. Sistem 2 | c. Rukovanje | d. Mirovanje | e. Greška napajanja ili PCB greška | f. Greška
* Jedan od ugrađenih upravljača treba da se deaktivira.

Kaskadni sistemi sa do 3 grupe od 8 jedinica, dostižući 600 kW.

Opcioni PAW-PACR3 kaskadni upravljač omogućava korišćenje do tri grupe, pri čemu svaka grupa sadrži 1–8 jedinica, koje se kombinuju u kaskadu kao zamena u slučaju kvara ili pomoćno rešenje za regulisanje temperature.
· Maksimalno 3 grupe (do 8 jedinica po grupi)
· Rotacija
· Zamena u slučaju kvara
· Pomoćno rešenje za regulisanje temperature
· Izlazni signal rada
· Izlazni signal alarma

Primer: 3 x grupe.
Maksimalan dozvoljen kapacitet po grupi: 8 x 25 kW = 200 kW.
Ukupan maksimalan dostupan kapacitet: 3 x 200 kW = 600 kW.

a. Temperaturni senzor | b. Grupa 1 | c. Grupa 2 | d. Grupa 3


Primena u prehrambenoj maloprodaji / maloj kancelariji.

· Ispunjavanje potrebe R32 rashladnog sredstva sa ciljem usklađenosti sa ekološkim zahtevima, politika kompanije
· Hidraulični sistem za smanjenje ukupne količine HFC hlađenja
· Rešenje za vodu kao zamena za sistem grejanja na električnu energiju


Primena u stambenim / komercijalnim maloprodajnim objektima.

· Rešenje za vodu kao zamena za postojeći sistem sa bojlerom.
· Za grejne projekte sa cevovodom dužim od 50 m