Nova 4-smerna 90x90 kaseta - PU3

Ove kasete pružaju unapređene tehnologije nanoe™ X i Econavi.


Pogledajte proizvod >

Ravnoteža prirode u zatvorenom prostoru

1

Poboljšan kvalitet unutrašnjeg vazduha sa tehnologijom nanoe™ X i ulaz svežeg vazduha

nanoe™ X tehnologija je standardno u opremi radi poboljšanog kvaliteta unutrašnjeg vazduha.
Interna funkcija čišćenja za jedinicu sa tehnologijom nanoe™ X.
Velika zapremina eksternog svežeg ulaznog vazduha sa opcionim kompletom (CZ-FDU3 CZ-ATU2).

2

Superiorna energetska efikasnost i udobnost

Visoka sezonska efikasnost i za grejanje i za hlađenje, maksimalan SEER/SCOP = A+++/A+++.
Econavi: Pametni senzori za povećanje uštede energije i udobnosti
Super tihi rad do 27 dB(A).

3

Jednostavna instalacija

Lagana, integrisana pumpa za drenažu sa jednostavnim cevima za brzo montiranje.
Novi žičani daljinski upravljač CZ-RTC6BLW dozvoljava jednostavno podešavanje sistema putem Bluetooth® veze.


Uvek svež i čist vazduh uz tehnologiju nanoe™ X

Pri testiranju 4-smerne 90x90 kasete sa tehnologijom nanoe™ X pokazalo se da inhibira opasne supstance za 92% u poređenju sa prirodnim smanjenjem*.
Pored 7 efekata tehnologije nanoe™ X, unutrašnja jedinica može da se čisti kraćim aktiviranjem nanoe™ X režima sušenja.
* Potrebni su upravljači (CZ-RTC5B ili CZ-RTC6/BL/BLW).


Nakon operacije hlađenja/sušenja, unutrašnjost unutrašnje jedinice se automatski suši i aktivira se nanoe™ X radi suzbijanja razvoja buđi i redukovanja mirisa.

Uključuje se ventilator da bi se izbacila unutrašnja vlažnost.
Uključite ventilator da bi se obezbedila interna cirkulacija nanoe™ X.


Dokazani nanoe™ X efekat na mirise u velikom prostoru

92% heksadekana* se inhibira nakon 8 sati izlaganja u prostoriji površine 267 m².
* Heksadekan je opasna supstanca koja se nalazi u gasu i izduvnog gasu dizel-goriva i smatra se da je uzrok mirisa ulja.
Stepen inhibiranja heksadekana.
Probni ambijent.

Prirodno smanjenje
8 sati kasnije

a. Heksadekan. / b. 4-smerna kasetna jedinica.


Inhibirano 92%

Nezavisna organizacija za sertifikaciju SIRIM * sprovela je eksperiment učinka 4-smerne kasete opremljene nanoe X Generator Mark 1 uređajem u vezi sa inhibicijom hemijskog zagađivača heksadekana.
* SIRIM Berhad (SIRIM), vodeća organizacija za industrijska istraživanja i tehnologiju u Maleziji, u potpunom vlasništvu Ministarstva finansija (Ministry of Finance Incorporated).

Opcioni Econavi pametni senzor

Human Activity Sensor i senzor temperature poda mogu da smanje rasipanje energije optimizovanjem rada klima-uređaja.
Napredne Econavi funkcije.
2 senzora (kretanja i temperature poda) mogu da obezbede smanjenje gubitaka energije putem efektivne kontrole. Temperatura poda može da se detektuje na visini plafona od 5 m.

a. Maksimalno 5,0 m.
b. Oblast detekcije senzora pokreta.
c. Oblast detekcije senzora temperature poda.
Econavi ekskluzivni panel. Opciono (CZ-KPU3AW).
a. Senzor temperature poda. Ovaj senzor detektuje prosečnu temperaturu poda i aktivira cirkulaciju ako je temperatura poda niska.
b. Senzor pokreta. Ovaj senzor detektuje količinu ljudske aktivnosti i efikasno radi.
c. Žičani daljinski upravljač CZ-RTC5B ili CZ-RTC6/BL/BLW je neophodan.Senzor vlažnosti vazduha.
Senzor vlažnosti vazduha postavljen u ulaz za vazduh obezbeđuje udobnost i štedi energiju na osnovu temperature i vlažnosti.
Grupna kontrola, funkcija cirkulacije.
Cirkulacioni rad se aktivira kada nikog nema u prostoriji da bi ravnomerno rasporedio vazduh i smanjio stratifikaciju toplote u režimu rada grejanja i u režimu rada hlađenja.

a. Niska.
b. Vlažnost.
c. Visoka.
d. Temperatura.
e. Viša podešena temperatura u hlađenju kada je vlažnost niska.
f. Normalan rad.
g. Niža podešena temperatura u grejanju kada je vlažnost visoka.
Cirkulacija prema detekciji nekretanja (10 minuta).
Indirektan protok vazduha prema detekciji kretanja.