Aquarea R32, vrhunska efikasnost u celom sistemu

Aquarea J generacije: mnogo više od Aquarea u R32 sistemu.

Dostupno u varijanti 3/5/7/9 kW All in One, dvostruki blok i 5/7/9 kW monoblok.

1. Veća efikasnost.

Efikasnost zagrevanja prostorija do 5,33 COP.
A+++ u režimu grejanja na temperaturi od 35 °C (skala od A+++ do D).
DHW COP do 3,30 (za modele od 3 i 5 kW).

2. Veća fleksibilnost dizajna.

Temperatura vode 60 °C
Poboljšana dužina cevi: 7/9 kW: 50/30 m (do 40 m bez minimalne površine poda, sa smanjenjem kapaciteta od 5%) - 3/5 kW: 25/20 m.
Čiler funkcija hlađenja do spoljašnje temperature od 10 °C.

3. Nove pametne funkcije.

SG Ready za režime grejanja, hlađenja i toplu vodu za domaćinstvo.
Pomoćna daljinska kontrola za režim rada sa dva zasebna grejna elementa: Preko suvih kontakata*.
Zaustavlja eksterni uređaj kada se odmrzavanje vrši preko suvog kontakta (za zaustavljanje ventilatora sa jedinicom spirale za ventilator)*.
* Ne može da se koristi istovremeno.

4. Više komfora.

Veća udobnost pri izuzetno niskoj temperaturi: Kriva grejanja može da se podešava do -20 °C.
Efikasan ili komforan režim za toplu vodu za domaćinstvo: Delimično opterećenje za bolju efikasnost ili puno opterećenje za smanjenje vremena zagrevanja.
Mogućnost biranja dve pozicije senzora za toplu voda za domaćinstvo za jedinicu All in One: Efikasna pozicija (najbolji koeficijent efikasnosti na grejanju za toplu vodu za domaćinstvo) ili veća zapremina tople vode.
Ostala poboljšanja: Tiše spoljašnje jedinice / magnetni filter za cirkulaciju vode.


Rashladno sredstvo R32: „Mala“ promena koja menja sve

Panasonic preporučuje R32 zato što je ekološki bezbedan u sličnoj meri. U poređenju sa R22 i R410A, R32 ima veoma nizak potencijalni uticaj na smanjenje ozonskog omotača i globalno zagrevanje.
U skladu sa evropskim državama koje brinu o zaštiti i očuvanju životne sredine učešćem u Montrealskom protokolu za zaštitu ozonskog omotača i sprečavanje globalnog zagrevanja, kompanija Panasonic predvodi prelazak na R32.


1. Inovacija u postavljanju.

Izuzetno jednostavno postavljanje, praktično isto kao R410A. (Samo ne zaboravite da potvrdite da li su merač pritiska i vakuumska pumpa kompatibilni sa R32).
Ovo rashladno sredstvo je 100% čisto i zato olakšava reciklažu i ponovno korišćenje.


2. Ekološka inovacija.

Nula uticaja na ozonski omotač.
75% manje uticaja na globalno zagrevanje.


3. Ekonomična inovacija po pitanju potrošnje energije.

Niži troškovi i veća ušteda.
Veća energetska efikasnost od R410A.
https://www.youtube.com/embed/nYageDBZpCw" frameborder="0
https://www.youtube.com/embed/TjqJdxnUAAU