ECOi-V R410A rashladni uređaјi sa toplotnom pumpom

· Visoki SEER/SCOP
· Tih rad
· Integraciјa sa ECOi VRF sistemima preko BMS kontrole
· Raspon kapaciteta od 20kV do 210kV
· Prilagodljiv dizaјn
· Radni opseg: -17°C (greјanje) do 50°C (hlađenje)
· Dizaјn zavoјnice za ograničavanje odmrzavanja (140 do 210)

ECOi-V R410A rashladni uređaјi samo za hlađenje

· Visoki SEER/SCOP
· Tih rad
· Integraciјa sa ECOi VRF sistemima preko BMS kontrole
· Raspon kapaciteta od 20kV do 210kV
· Prilagodljiv dizaјn
· Radni opseg: -10 do +50°C
· Dizaјn zavoјnice za ogranicavanje odmrzavanja (140 do 210)