Как да използвам моята Aquarea система 


Научете как да използвате и програмирате своята нова Aquarea.


На тази страница ще намерите полезна информация, която ще Ви даде възможност да управлявате своята система Panasonic Aquarea за отопление, охлаждане и гореща вода по най-ефективния и рентабилен начин.

Функции на контролния панел. Контролер Panasonic 


Контролерът на моноблок моделите ще бъде разположен в имота. При All In One и сплит моделите контролерът ще бъде на предната част на вътрешното тяло или свален и разположен в имота отделно от вътрешното тяло.  Бутони и дисплей на дистанционното управление


1. Бутон „Бързо меню“: (можете да научите повече от Ръководството за бързото меню.)

2. Бутон „Назад“: връщане към предишния екран

3. LCD дисплей

4. Бутон „Главно меню“: за настройка на функциите

5. Бутон за вкл./изкл.: стартира/спира работата

6. Работен индикатор: светва по време на работа, мига при аларма.


Бутони на кръст. Изберете елемент:


A. Бутон за въвеждане: фиксира избраното съдържание

B. Нагоре

C. Наляво

D. Надясно

E. Надолу


Натиснете в центъра/Без ръкавици/Без писалка


 


Запознайте се с вашето дистанционно управление Aquarea


Бутони и дисплей на дистанционното управление
Избор на режим

1. АВТОМАТИЧНО

2. АВТОМАТИЧНО + РЕЗЕРВОАР

3. ОТОПЛЕНИЕ

4. ОТОПЛЕНИЕ + РЕЗЕРВОАР

5. РЕЗЕРВОАР

6. ОХЛАЖДАНЕ + РЕЗЕРВОАР*

7. ОХЛАЖДАНЕ*

8. Работа в помещението/Работа в резервоара.

9. Работа на устройството.

*Системата е заключена за работа без режим ОХЛАЖДАНЕ. Може да бъде отключена само от оторизирани специалисти по монтажа или нашите оторизирани партньори по обслужването. Показва се само когато режим ОХЛАЖДАНЕ е отключен (Това означава, че режим ОХЛАЖДАНЕ е достъпен).


Как да промените настройките за режим и температура на Вашата термопомпа AquareaA. Температура във всяка зона


B. Час и дата


C. Температура във водния резервоар


D. Външна температура


E. Икони за тип датчик/тип зададена температура:

1. Температура на водата. Компенсаторна крива.

2. Стаен термостат Външна

3. Температура на водата. Директна

4. Стаен термостат -> вътрешна

5. Само за басейн

6. Стаен термистор
Икони за операции

Показано е състоянието на работа. Тези икони няма да се показват (при ИЗКЛЮЧЕН екран на операцията), когато операцията е ИЗКЛЮЧЕНА, с изключение на седмичния таймер.

1. Състояние на работа във ваканционен режим

2. Състояние на безшумна работа

3. Зона: Стаен термостат Състояние на вътрешния датчик

4. Състояние на стайния нагревател

5. Състояние на работа на седмичния таймер

6. Състояние на работа при голяма мощност

7. Състояние на нагревателя на резервоара

8. Състояние на Управлението на консумацията или на SG Ready, или на SHP

9. Състояние на соларните панели

10. Състояние на двувалентния модул (котел)


Уроци

https://www.youtube.com/embed/0_jRklYPaRY

Настройка на таймера на системата Aquarea H Generation

https://www.youtube.com/embed/FIVoMYzkCRI

Проверка на производителността на системата Aquarea H Generation

https://www.youtube.com/embed/0fCiyUzlqUw

Проверка на температурата на водата в системата Aquarea H Generation

https://www.youtube.com/embed/I1IZn0xxDvw


Задайте седмичния таймер на Вашата термопомпа Aquarea

https://www.youtube.com/embed/6gX6qwGOx4g


Проверете консумацията на енергия на Вашата термопомпа Aquarea