Тип F3 с адаптивен въздухопровод за VRF

Нова конструкция на въздухопровод с променливо статично налягане.

2 възможности за монтаж (хоризонтален/вертикален) с висока стойност на ESP (външно статично налягане) 150 Pa предоставят гъвкавост при монтажа
Стандартно използване на вградена технология nanoe™ X.


Вижте продукта

1

Изключителен профил на въздухопровода.

· Мощно ESP (външно статично налягане) 150 Pa
· Водеща в индустрията хоризонтална/вертикална конструкция
· Височина 250 mm, спестяваща място
· Ниско ниво на шум – от 20 dB(A)

2

Гъвкави възможности за монтаж.

· 4 възможности за монтаж – хоризонтален и вертикален, позволяващи избор на вход за постъпващия въздух – отзад или отдолу
· Подобрена конструкция на дренажния резервоар
· Вградени датчици Panasonic за утечки на хладилен агент R32

3

Превъзходно качество на въздуха.

· Стандартна технология nanoe™ X (Generator Mark 2 = 9,6 трилиона хидроксилни радикали/секунда)


Изключителен профил на въздухопровода

Мощно ESP (външно статично налягане) 150 Pa

· Регулируемо управление на външното статично налягане
· Оптимална настройка на въздушния поток е възможна в зависимост от конструкцията на въздухопроводите и от условията
За къси въздухопроводи, например в хотели

Оптимално управление с помощта на електромотори на постоянен ток

За дълги въздухопроводи или за използване с филтър с висока ефикасност


Височина 250 mm, спестяваща място.

· Висока стойност на ESP (външно статично налягане) в тази компактна конструкция
· Лек уред с височина само 250 mm и тегло от 26 до 42 kg


· Водеща в индустрията хоризонтална/вертикална конструкция.

· Налична е нова опция за вертикален монтаж. Променливо външно статично налягане, за да се поддържат инсталации с промени на посоката на въздухопроводите
· Предоставя възможност за дискретно разполагане извън стаята дори ако нисък таван ограничава пространството за въздухопровода
· Дренажен резервоар, подходящ както за хоризонтален, така и за вертикален монтаж
Нова опция за вертикален монтаж
Стандартен хоризонтален монтаж
· Общо 4 възможности за монтаж – хоризонтален и вертикален, позволяващи избор на вход за постъпващия въздух – отзад или отдолу
Позволяващият демонтиране панел предоставя възможност за настройване на входа за въздух за подаване отзад или отдолу в зависимост от монтажа на въздухопровода.
Задно засмукване
Долно засмукване


Гъвкави възможности за монтаж

a

Вградена дренажна помпа (помпа с DC мотор).
Дренажният резервоар е споделен както при хоризонтален, така и при вертикален монтаж.
Повече не се налага да се променя.

b

2 броя вградени датчици Panasonic за утечки на хладилен агент R32.

c

Външна кутия за електрооборудването, което улеснява поддръжката.

d

Вграден филтър.
1. Вертикално.
2. Споделен дренажен резервоар.
3. Хоризонтално.По-мощна дренажна помпа.

С използване на вградената дренажна помпа тръбите за източване могат да бъдат вдигнати до 701 mm над основата на уреда.


Управление на температурата на издухвания въздух.

· Налично във всички серии с въздухопровод (F3/F2/M1/E2)
· Интелигентни сензори контролират температурата на издухвания въздух за прецизно регулиране на температурата в помещението
· Възможност за намаляване на студените течения по време на работа за нагряванеСерия модели с адаптивен въздухопровод

Превъзходно качество на въздуха

Стандартно оборудване с вградена технология nanoe™ X.

· Заредените водни частици съдържат хидроксилни (OH) радикали, които действат за предоставяне на качествен въздух
· Не се изисква поддръжка - няма нужда от почистване или смяна на уреда
· Устройството за изпускане генерира огромно количество OH радикали


nanoe™ X е валидирано за тип F3 с адаптивен въздухопровод.

Ефикасността на nanoe™ X не се променя даже след преминаване през въздухопровод с дължина 10 m.
a. Една промяна на посоката.
b. Две промени на посоката.
c. Три промени на посоката.


Ефикасността на nanoe™ X е доказана за големи пространства.

nanoe™ X е намалявало миризмите, присъщи на влакна като пердета и килими (139 m²)*.

Резултати:
В сравнение с естественото намаляване, обдухването с nanoe™ X е намалявало интензивността на миризмите с повече от приблизително 0,7 след два часа.
Степен на намаляване на абсорбирания тютюнев дим.
Тестване на околната среда.

nanoe™ X - намаляване с ранг 0,7


a. Ниво на мирис.
b. Време (часа).
c. Естествено намаляване.


*Изпитано от трета страна. Организация, провела изпитването: KAKEN TEST CENTER – регистрирана генерална фондация в Япония, Международен институт по изпитвания.

a. Полепнали миризми.
b. Агрегат с въздухопровод.

Датчик Panasonic за утечки на хладилен агент R32

Безопасно използване на R32 в системи Panasonic Mini ECOi R32.

Тъй като R32 е средно запалим хладилен агент (категория A2L), конструкцията и монтажът на системи, работещи с R32, трябва да отговарят на съответните регламенти за безопасна работа с хладилен агент.


Намерете още информация