Каскаден контролер ECOi-W.
PAW-CSC-L22-01


Plug & Play решение
Всички компоненти, като електронна платка, захранване и защитен превключвател, са затворени в един корпус и са готови за използване без допълнителни аксесоари.Каскадно свързване на до 8 външни тела ECOi-W
Съвместимо със сериите ECOi W AQUA R290 (G), R32 (Z) и R410A
ECOi-W Cloud на разположение**
Лесна интеграция със системи за управление на сгради
Оптимизирано управление за размразяване и битова гореща вода (БГВ)
Наличен е резервен и ротационен контрол
Гъвкаво управление на външни водни помпи
**Заподробна информация, моля, свържете се с оторизиран дилър на Panasonic.
Пример за оформление на системата: Свързване на външното тяло ECOi-W
a. Свързване на BMS: Включване/изключване - планиране / режим на избор - зададена точка / работни стойности на системата / информация за алармата на системата
b. Кабелна връзка: Дистанционно включване/изключване / Смяна на режима / Зададена стойност / Плъзгаща се зададена стойност / Обща аларма / Капацитет на инсталацията
c. Външни устройства, които могат да бъдат управлявани: Резервоари и помпи (до 2 външни помпи).
*Външните агрегати на чилъри на трети страни също могат да се управляват от каскаден контролер, но с ограничени функции за управление. Моля, проверете подробната информация в техническото ръководство.