DHW Stand Alone

DHW Stand Alone е воден нагревател с термопомпа с висока ефективност за стенен монтаж

Преимущества:

· Високоефективна клас A+ термопомпа за гореща вода за бита за стенен монтаж
· Осигурява до 75% намалено енергопотребление в сравнение с традиционен електрически воден нагревател
· Многоезично, лесно за използване от крайния клиент дистанционно управление
· Цифров панел за управление.
· Мониторинг на енергопотреблението.
· Различни работни режими според нуждите на крайния потребител.
· Режим AUTO: Интелигентно задаване на температурата благодарение на следенето на използването на гореща вода.
· Режим BOOST, режим ECO и режим ABSENCE.
· Фотоволтаична функция.
· Съвместим с инсталации с въздухопровод за всмукване на свеж въздух.
Идеално за малки площи.
Подходящо за всички инсталации (адаптирано за малки площи, нисък таван, ъгъл).