Термопомпа Panasonic Aquarea Air Source в къща в Девън

Такъв беше изборът на семейство от Девън, които наскоро инсталираха термопомпа Aquarea 14 кВт High Connectivity с 300-литров бойлер в дома си.

Дебра се радва на преимуществата на новата система: „Системата Aquarea ни позволява да контролираме точно колко енергия използваме за период от 12 месеца. Разходите по старата ни система на нафта зависеха единствено от цените на доставчика на суровината. Сега можем да предвиждаме разходите си за електроенергия и да си избираме доставчика, който да ни предложи най-добрата цена. Уредът е толкова икономичен, че ни спестява 600-900 GBP годишно без загуба във функционалността в сравнение със старата ни система на нафта.“
Инсталационни данни
Гама: Aquarea
Моноблок
Продукт: High Performance
Количество: 1

Принадлежности
Гама: Aquarea
Продукт: 300-литров
бойлер
Количество: 1