Безжичен дистанционен контролер

CZ-RWSU2
За 4-пътна касета 90 х 90
CZ-RWSL2
За 2-пътна касета
CZ-RWSK2
За агрегати, предвидени за монтаж на стена, и 4-пътна касета
60х60 (с панел CZ-KPY3A).
CZ-RWST2
За 1-пътна касета.
CZ-RWST3
За монтаж на таван.
CZ-RWSK2 + CZ-RWSC3
Комбинация за всички вътрешни тела.
Лесна инсталация за 4-пътен касетъчен тип чрез замяна на ъгловата част

24-часов таймер

Възможно е дистанционно управляване чрез главен и подчинен дистанционен контролер
Макс. 2 контролера (главен дистанционен контролер и подчинен такъв) могат да бъдат инсталирани за едно вътрешно тяло.

Когато се използва CZ-RWSC2, безжичното управление може да се ползва за всички вътрешни тела
  • Когато в друго помещение се постави отделен приемник, управлението от въпросното помещение също става възможно.
  • Автоматичен работен режим чрез авариен бутон е възможен, дори при изгубен дистанционен контролер и изхабени батерии.

Управление на отделни вентилатори с рекуперация
Когато са били инсталирани промишлени вентилатори или топлообменни такива, те могат да се управляват с това дистанционно (съвместна работа с вътрешното тяло или ВКЛ./ИЗКЛ. на независима вентилация).