Уебинтерфейс (CZ-CWEBC2) и устройство с уебинтерфейс (CZ-CWEBC2)

Уебинтерфейс (CZ-CWEBC2)
Функции
 • Достъп и управление през уеб браузър.
 • Показване на икони.
 • Налични са езикови кодове за английски, френски, немски, италиански, португалски и испански.
 • Възможно е индивидуално управление (макс. 64 вътрешни тела): ВКЛ./ИЗКЛ. на работния режим, задаване на температурата, скорост на вентилатора, настройка на клапата, таймер за вкл./изкл., мониторинг на алармените кодове, забрана на дистанционен контролер.
 • Зонално управление*.
 • Управление на всички агрегати.
 • Регистрационен файл на алармите.
 • Регистрационен файл на изпратената поща.
 • Програмен таймер със зададени 50 дневни таймера с 50 действия на ден, 50 седмични таймера, 1 таймер за почивните дни, 5 таймера за специални дни – за всеки участник.
 • Забрана на настройките от дистанционен контролер.
 • IP адресът може да бъде променян през интернет.

Забележка: Препоръчително е да инсталирате дистанционен контролер или системен контролер на обекта, за да направите възможно локалното управление, ако възникне проблем с мрежата.

Размери (В x Ш x Д): 248 x 185 x 80 мм
Захранване: 100 до 240V променлив ток (50/60 Хц), 17 Вт (отделно захранване)
Лесна настройка за всяка стая с помощта на разпознаваема икона и удобно за потребителя екран за дистанционния контролер
Ако се избере произволно вътрешно тяло, прозорецът за дистанционен контролер ще бъде показан за детайлна настройка.

Всеки участник може да бъде проследяван и контролиран с лекота*
 • Всеки етаж или участник, както и всяка зона могат да бъда показани и управлявани.
 • Статусът на всички агрегати може да бъде изведен на един екран.

Програмиране на таймера
50 дневни таймера с 50 действия на ден, 50 седмични таймера, таймер за почивни дни, 5 таймера за специални дни – за всеки участник.

* Системата с уебинтерфейс не може да се използва за разпределение на натоварването.
Empty
A. Уебинтерфейс (CZ-CWEBC2)
B. Система на свързване
C. LAN (10/100BASE-T)LAN
D. PC (набавя се от клиента)

Максимален брой връзки: 64 вътрешни тела, 30 външни тела
Свързваща система (проводник на веригата за управление на вътрешно/външно тяло): 1.
Устройство с уебинтерфейс (CZ-CWEBC2)
Функции
 • Достъп и управление през уеб браузър.
 • Показване на икони.
 • Налични са езикови кодове за английски, френски, немски, италиански, португалски и испански.
 • Възможно е индивидуално управление (макс. 64 вътрешни тела): ВКЛ./ИЗКЛ. на работния режим, задаване на температурата, скорост на вентилатора, настройка на клапата, таймер за вкл./изкл., мониторинг на алармените кодове, забрана на дистанционен контролер.
 • Управление на всеки участник (зона).
 • Управление на всички агрегати.
 • Регистрационен файл на алармите.
 • Регистрационен файл на изпратената поща.
 • Програмен таймер със зададени 50 дневни таймера с 50 действия на ден, 50 седмични таймера, 1 таймер за почивните дни, 5 таймера за специални дни – за всеки участник.
 • Забрана на настройките от дистанционен контролер.
 • IP адресът може да бъде променян през интернет.

Забележка: препоръчително е да инсталирате дистанционен контролер или системен контролер на обекта, за да направите възможно локалното управление, ако възникне проблем с мрежата.
Empty
A. Устройство с уебинтерфейс (CZ-CWEBC2)
B. Изпращане по имейл (алармени данни)