Таймер с график (CZ-ESWC2)

Захранването на таймера с график се подава от един от по-долу изброените.
  1. Контролна платка (T10) от близко вътрешно тяло (дължина на захранващия кабел: до 200 м от вътрешното тяло).
  2. Системен контролер (дължина на захранващия кабел: до 100 м от вътрешното тяло).
Когато захранването на таймера с график се подава от контролната платка на вътрешното тяло, последното не може да се съчетава с други уреди за управление, ползващи терминала CZ-T10. Тъй като таймерът с график не може да задава работния режим или температурата, той следва да се използва заедно с дистанционен контролер, системен контролер, интелигентен контролер и т.н. Тъй като самото то не разполага с функция за адресиране, контролната функция на системния контролер (и т.н.) следва да се използва за адресиране.

Размери (В x Ш x Д): 120 x 120 х 16 мм
Могат да се управляват до 64 групи (макс. 64 вътрешни тела), разпределени в 8 групи на таймера.

Шест програмируеми операции на ден (вкл./изкл., локални разрешения/локални забрани) могат да бъдат въвеждани в седмичен график.
  • Възможни са единствено вкл./изкл., локални разрешения/локални забрани на дистанционен контролер, както и техните съответни комбинации. (Вкл. + локално разрешение, изкл. + локална забрана, само локално разрешение и т.н.)
  • Локалната забрана и комбинацията от трите възможности за задаване на температурата, смяната на режима и вкл./изкл. могат да се зададат в момента на инсталацията.

Има и функция за поставяне на таймера на пауза за националните празници, както и спирането му за по-дълъг период от време.
  • Ако се зададе настройка за празници или спиране на работата в рамките на една седмица, таймерът може да бъде поставен на пауза за въпросната седмица.
  • Всички настройки на таймера могат да бъдат спрени чрез бутона ON/OFF effective. (Връщането в режим на таймер става след повторно натискане на същия бутон.)
ГРАФИКА 1
Примерно свързване 1
Захранване от вътрешното тяло

A. Дистанционен контролер
B. Таймер с график
ГРАФИКА 2
Примерно свързване 2
Захранване от централния контролер

C. Системен контролер
D. Таймер с график
E. Кабелна връзка вътре/вън
F. Зона 1 – централизирани адреси от 1 до 16
G. Зона 2 – централизирани адреси от 17 до 32
H. Зона 3 – централизирани адреси от 33 до 48
I. Зона 4 – централизирани адреси от 49 до 64
J. Таймерна група 1: Централизирани адреси от 1 до 8
K. Таймерна група 2: Централизирани адреси от 9 до 16
L. Таймерна група 3: Централизирани адреси от 17 до 24
M. Таймерна група 4: Централизирани адреси от 25 до 32
N. Таймерна група 5: Централизирани адреси от 33 до 40
O. Таймерна група 6: Централизирани адреси от 41 до 48
P. Таймерна група 7: Централизирани адреси от 49 до 56
Q. Таймерна група 8: Централизирани адреси от 57 до 64