Skjult PACi Standard med høyt statisk trykk • R32

De kanalbaserte systemene er ideelle for et fleksibelt, skjult klimaanlegg, og tappekranene på 200 mm (tilleggsutstyr) gir enkel og problemfri tilkobling til spiralrør.

  • Høyt eksternt statisk trykk, opptil 150 Pa
  • Automatisk lærefunksjon for nødvendig statisk trykk på installasjonstedet under igangkjøring (standard kablet fjernkontroll kreves)
  • DC-vifte for bedre effektivitet og kontroll
  • Innebygd drenspumpe
  • Brukervennlig Datanavi-verktøyapp med fjernkontroll (CZ-RTC5B)
  • Mulighet for dobbel split-tilkobling
  • Enkel tilkobling og kontroll av ekstern vifte eller ventilasjonsanlegg med energigjenvinning via PAW-FDC-kontakten på innedelens kretskort. Den eksterne enheten kan betjenes med fjernkontrollen på Panasonic-innedelen

Spesifikasjoner

Se alle
Skjult PACi Standard med høyt statisk trykk • R32 1-FASE 3-FASE
6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW
EER (Nominal) (1) W/W 3,49 3,66 (5,36 - 2,81) A 3,52 (5,33 - 2,80) A 3,18 (5,32 - 2,70) B 3,66 (5,36 - 2,81) A 3,52 (5,33 - 2,80) A 3,18 (5,32 - 2,70) B
COP (Nominal) (1) W/W 4,55 4,31 (5,36 - 3,51) A 4,02 (5,50 - 3,45) A 3,79 (5,48 - 3,13) A 4,31 (5,36 - 3,51) A 4,02 (5,50 - 3,45) A 3,79 (5,48 - 3,13) A
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115
Kit KIT-60PF1Z5 KIT-71PF1Z5 KIT-100PF1Z5 KIT-125PF1Z5 KIT-140PF1Z5 KIT-100PF1Z8 KIT-125PF1Z8 KIT-140PF1Z8
Remote controller CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Cooling capacity (Nominal) kW 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Cooling capacity (Min) kW 2,0 2,0 3,0 3,2 3,3 3,0 3,2 3,3
Cooling capacity (Max) kW 7,1 7,7 11,5 13,5 15,0 11,5 13,5 15,0
EER (Nominal) (1) W/W 3,51 3,23 3,66 3,52 3,18 3,66 3,52 3,18
EER (Min) (1) W/W 5,36 5,33 5,32 5,36 5,33 5,32
EER (Max) (1) W/W 2,81 2,80 2,70 2,81 2,80 2,70
SEER (2) 6,1 A++ 6,1 A++ 5,6 A+ 5,6 5,4 5,6 A+ 5,6 5,4
Pdesign (cooling) kW 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Input power cooling (Nominal) kW 1,71 2,20 2,73 3,55 4,40 2,73 3,55 4,40
Input power cooling (Min) kW 0,56 0,60 0,62 0,56 0,60 0,62
Input power cooling (Max) kW 4,09 4,82 5,56 4,09 4,82 5,56
Annual energy consumption cooling (3) kWh/a 344 407 625 787 911 625 790 912
Heating capacity (Nominal) kW 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 10,0 12,5 14,0
Heating capacity (Min) kW 1,8 1,8 3,0 3,3 3,4 3,0 3,3 3,4
Heating capacity (Max) kW 7,0 8,1 14,0 15,0 16,0 14,0 15,0 16,0
COP (Nominal) (1) W/W 4,55 4,13 4,31 4,02 3,79 4,31 4,02 3,79
COP (Min) (1) W/W 5,36 5,50 5,48 5,36 5,50 5,48
COP (Max) (1) W/W 3,51 3,45 3,13 3,51 3,45 3,13
SCOP (2) 4,2 A+ 4,3 A+ 3,8 A 3,6 3,5 3,8 A 3,6 3,5
Pdesign at -10°C kW 6,0 6,0 10,0 12,5 13,6 10,0 12,5 13,6
Input power heating (Nominal) kW 1,32 1,72 2,32 3,11 3,69 2,32 3,11 3,69
Input power heating (Min) kW 0,56 0,60 0,62 0,56 0,60 0,62
Input power heating (Max) kW 3,99 4,35 5,12 3,99 4,35 5,12
Annual energy consumption heating (3) kWh/a 2000 1953 3684 4848 5379 3684 4848 5379
Indoor unit S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B
External static pressure (Nominal) (4) Pa 70 70 100 100 100 100 100 100
External static pressure (Min) (4) Pa 10 10 10 10 10 10 10 10
External static pressure (Max) (4) Pa 150 150 150 150 150 150 150 150
Indoor air flow (Hi) m³/min 21,0 21,0 32,0 34,0 36,0 32,0 34,0 36,0
Indoor air flow (Med) m³/min 19,0 19,0 26,0 29,0 32,0 26,0 29,0 32,0
Indoor air flow (Lo) m³/min 15,0 15,0 21,0 23,0 25,0 21,0 23,0 25,0
Moisture removal volume L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0 6,0 7,9 9,0
Indoor sound pressure (Hi) (5) dB(A) 35 35 38 39 40 38 39 40
Indoor sound pressure (Med) (5) dB(A) 32 32 34 35 36 34 35 36
Indoor sound pressure (Lo) (5) dB(A) 26 26 31 32 33 31 32 33
Indoor sound power (Hi) dB(A) 57 57 60 61 62 60 61 62
Indoor sound power (Med) dB(A) 54 54 56 57 58 56 57 58
Indoor sound power (Lo) dB(A) 48 48 53 54 55 53 54 55
Indoor dimension (Height) mm 290 290 290 290 290 290 290 290
Indoor dimension (Width) mm 1000 1000 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Indoor dimension (Depth) mm 700 700 700 700 700 700 700 700
Indoor net weight kg 33 33 45 45 45 45 45 45
Outdoor unit U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5 U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8
Outdoor power source V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415
Current in cooling (1p 220V / 3p 380) A 8,05 10,40 12,10 16,10 20,20 4,15 5,40 6,75
Current in cooling (1p 230V / 3p 400) A 7,70 9,95 11,60 15,50 19,30 3,95 5,10 6,40
Current in cooling (1p 240V / 3p 415) A 7,35 9,50 11,10 14,80 18,60 3,80 4,95 6,15
Current in heating (1p 220V / 3p 380) A 6,05 8,10 10,10 14,00 16,80 3,45 4,70 5,60
Current in heating (1p 230V / 3p 400) A 5,80 7,75 9,70 13,40 16,00 3,30 4,45 5,30
Current in heating (1p 240V / 3p 415) A 5,55 7,40 9,30 12,90 15,30 3,20 4,30 5,15
Outdoor air flow (Cool) m³/min 40 50 76 86 89 76 86 89
Outdoor air flow (Heat) m³/min 45 45 70 78 83 70 78 83
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) dB(A) 46 49 52 55 56 52 55 56
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) dB(A) 48 49 52 55 56 52 55 56
Outdoor sound power (Cool -Hi) dB(A) 65 69 70 73 74 70 73 74
Outdoor sound power (Heat -Hi) dB(A) 68 69 70 73 74 70 73 74
Outdoor dimension (Height) mm 695 695 996 996 996 996 996 996
Outdoor dimension (Width) mm 875 875 980 980 980 980 980 980
Outdoor dimension (Depth) mm 320 320 370 370 370 370 370 370
Outdoor net weight kg 44 44 90 94 94 90 94 94
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Pipe length range m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Elevation difference (in/out) (6) m 30 30 30 30 30 30 30 30
Pipe length for additional gas m 30 30 30 30 30 30 30 30
Additional gas amount g/m 35 35 45 45 45 45 45 45
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115
Operating range (Cool - Min) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Operating range (Cool - Max) °C 43 43 43 43 43 43 43 43
Operating range (Heat - Min) °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Operating range (Heat - Max) °C 24 24 24 24 24 24 24 24

(1) EER- og COP-beregning er basert på EN 14511.
(2) Energimerking fra A+++ til D. For modeller under 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/626/2011. For modeller over 12 kW er SEER og SCOP beregnet ut fra verdiene i EU/2281/2016.
(3) Det årlige energiforbruket beregnes i henhold til EU/626/2011.
(4) Middels eksternt statisk trykk innstilt på fabrikken.
(5) Lydtrykket til enhetene viser verdien målt 1,5 m under enheten. Lydtrykket er målt i samsvar med Eurovent 6/C/006-97-spesifikasjonene.
(6) Når utedelen installeres i en høyere posisjon enn innedelen.
* Anbefalt sikring for innedel 3 A.

Kompletterende produkter

Case-studier Se alle prosjektene

Godt å vite