Jak przygotować budynek pod instalację pompy ciepła - porady dla inwestora.

Jak przygotować budynek pod instalację pompy ciepła - porady dla inwestora.

przez Panasonic 22-09-2021 Nieskategoryzowane


Planując instalację z pompą ciepła należy przeanalizować klika czynników czynników: 

 • miejsce i wielkości kotłowni, 
 • lokalizacja jednostki zewnętrznej, 
 • rodzaj instalacji ogrzewania, 
 • ewentualne wykorzystanie rewersyjnej pracy pompy ciepła do chłodzenia, 
 • instalacja zasilania elektrycznego.

Dywagacje i niektóre ustalenia mogą być potrzebne już na etapie tworzenia projektu budowalnego. Dobrą praktyką jest wybór instalatora lokalnego oraz takiego który zna technologie producenta.

Planowanie instalacji pompy ciepła

Inwestor przygotowujący budynek pod instalację pompy ciepła powinien odpowiednie sporządzić plany aby jak najlepiej wykorzystać budynek i jego instalacje dla przyszłej inwestycji. Inwestor posiadający już dokumentację techniczną wraz z prawomocnym pozwoleniem może zamienić źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła. Taka zmiana w pozwoleniu na budowę to prosta i mało skomplikowana procedura. Zostanie zakwalifikowana jako nieistotna.


Konieczne jest przeanalizowanie zamierzonego wykonania budynku względem projektu. Czy zostanie zachowana technologia wykonania ścian, podłogi na gruncie, stropów, fundamentów wraz z ich izolacją, czy planowane okna i drzwi zachowają ten sam współczynnik przenikania ciepła oraz czy będzie wykonana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Zmiany i odstępstwa od założeń projektowych zmieniają wartość zapotrzebowania na moc szczytową budynku wyrażoną w kW (roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wyrażone w kWh/m2rok). Uważajmy na te odstępstwa, ponieważ przekładają się na właściwy dobór pompy ciepła powietrze - woda. Warto przeanalizować rzetelność obliczeń bilansu energetycznego dla gotowych projektów, które inwestorzy muszą zaadoptować do swojej działki.

5 czynników, które należy wziąc pod uwagę planując instalację pompy ciepła:

 1. miejsce i wielkości kotłowni, 
 2. lokalizacja jednostki zewnętrznej, 
 3. rodzaj instalacji ogrzewania, 
 4. instalacja chłodzenia,
 5. instalacja zasilania.

Miejsce i wielkość kotłowni wymagane do instalacji pompy ciepła

Budynek z pompą ciepła to przede wszystkim budynek bez „brudnej” kotłowni. Już na etapie projektowania instalacji pompy ciepła należy zrezygnować z budowy komina spalinowego i pomieszczenia na opał. Kotłownia nie musi być duża, wystarczy dowolne pomieszczenie gospodarcze. Może być nim wydzielone pomieszczenie na strychu, pralnia, suszarnia czy nawet łazienka jeśli wyborem jest typ pompy ciepła Aquarea All-in-One. Warto zostawić trójnik na instalacji kanalizacyjnej aby podłączyć odpływ skroplin z jednostki wewnętrznej pracującej w trybie chłodzenia oraz odpływ z zaworu bezpieczeństwa. 


Zaplanowanie lokalizacji jednostki zewnętrznej przy instalacji pompy ciepła z uwzględnieniem:

 • Przejścia przez ścianę rur freonowych dla pomp ciepła Aquarea typu Split i All-in-One lub wodnych dla jednostek typu Monoblok.
 • Konstrukcji wsporczej - wybór pomiędzy wspornikiem ściennym a konstrukcją na gruncie.  Spód agregatu powinien być na poziomie minimum 20 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zalecamy również, montaż jednostek dwuwentylatorowych na konstrukcji niezwiązanej w bryłą budynku.
 • Odpływu kondensatu – dla jego swobodnego odpływu, pod urządzeniem należy zaplanować drenaż żwirowy z rurą spustową na głębokość 80 cm. Niekiedy lokalizacja agregatu nie pozwala na odprowadzenie kondensatu do gruntu. Rozwiązaniem jest grzałka tacy skroplin i ich odprowadzenie do najbliższej rynny lub pionu kanalizacji w budynku. Grzałkę tacy montuje instalator przy osadzaniu jednostki zewnętrznej.
 • Tłumienia dźwięku – zaplanujmy agregat w miejscach gdzie dźwięk będzie się swobodnie rozpraszał, wystrzegajmy się kątów, zaułków. Unikajmy też bliskiej styczności działki sąsiada i pomieszczeń sypialnych.

Instalacja pompy ciepła - ogrzewanie

Ponieważ pompa ciepła osiąga najwyższą sprawność dla temperatury wody kotłowej 30-35˚C stopni najlepiej wybrać ogrzewanie niskotemperaturowe, czyli ogrzewanie podłogowe i klimakonwektory. 

Dla instalacji ogrzewania podłogowego uwagę należy zwrócić na rozstaw rur - warto zlecić wykonanie projektu tej instalacji aby uwzględnić optymalny dobór rozstawu rur do zapotrzebowania budynku na moc i temperatury zasilania. Ogrzewanie podłogowe zapewnia komfort cieplny przy temperaturze w pomieszczeniu na poziomie ok 20˚C a więc o 2 stopnie mniej niż ogrzewanie grzejnikowe. Daje nam to 10-15% oszczędności kosztów eksploatacyjnych podczas sezonu grzewczego.

Instalacja pompy ciepła - chłodzenie 

Na przykładzie powietrznych pomp ciepła Panasonic Aquarea, które są urządzeniami rewersyjnymi, w okresach letnich można je wykorzystać do chłodzenia. W przypadku domów energooszczędnych o niskim zapotrzebowaniu na ciepło, ilość chłodu dostarczana przez pompę ciepła może być wystarczająca do chłodzenia przez rozwiązanie płaszczyznowe. Aby lepiej wykorzystać chłód z instalacji powietrznej pompy ciepła, stosujemy klimakonwektory. To rozwiązanie preferowane jest tam gdzie bilans energetyczny wskazuje na zastosowanie klimatyzacji.  Pamiętajmy o doprowadzeniu zasilania elektrycznego, a jeśli planujemy używać ich w funkcji klimatyzacji należy wykonać izolacje przyłączy wodnych oraz odprowadzenie skroplin.


Instalacja pompy ciepła - zasilanie

Przy instalacji pompy ciepła należy odpowiednio zaplanować jej zasilanie i dodatkowe miejsce dla bezpieczników w rozdzielni prądu. Zazwyczaj etapy budowy wymagają szybszego wykonania przyłącza w stosunku do terminu robót wykonawcy zajmującego się montażem pompy ciepła. Dlatego inwestor zwraca się do przyszłego wykonawcy o podanie wymagań co do zasilania powietrznej pompy ciepła. Dużym ułatwieniem i szybkim pozyskaniem podstawowych informacji dla wykonawcy, jest „Autodiagnostyka – pompy ciepła Aquarea”. Jest to instrukcja która zawiera podstawowe wymogi instalacji pompy ciepła i konfiguracji systemu. W niej znajdziemy min. przekroje przewodów elektrycznych, zasilania i zabezpieczenia. To znacznie ułatwia instalatorowi pracę z lepszym końcowym efektem dla użytkownika.

Inwestor planujący instalację fotowoltaiczną powinien wybierać producentów których falownik skomunikuje się z pompą ciepła. Warto również wybrać pompę ciepła która posiada złącze sygnału smard grid, aby w przyszłości jeszcze lepiej zwiększyć autokonsumpcję. Urządzenia Aquarea przystosowane są do współpracy z inteligentnymi sieciami elektrycznymi. Dla instalacji PV należy zaplanować szacht dla trasy przewodów prowadzonych z dachu do falownika i rozdzielni prądu.  

Rada! Akredytowany Instalator pomp ciepła. Warto korzystać z wiedzy doświadczonych instalatorów potrafiących przewidzieć trasy prowadzenia przewodów chłodniczych, elektrycznych i hydraulicznych przez co mogą zostać ukryte w ścianach, a inwestycja zyska na estetyce. W przypadku pomp ciepła Aquarea, mocno rekomendujemy korzystanie z usług Akredytowanych Instalatortów. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.panasonicproclub.com/ifinder/PL_pl/home/