Aquarea T-CAP

Za naknadnu ugradnju i novu gradnju, postavite T-CAP toplotnu pumpu vodeći računa da se održi ukupni kapacitet čak i na ekstremno niskim temperaturama i kod naknadne i kod nove ugradnje.


Pogledajte proizvod >

Toplotna pumpa pretvara toplotnu energiju iz okoline u unutrašnju toplotu

Obezbedite ujednačenost kapaciteta grejanja čak i na niskim temperaturama.

Cela linija proizvoda Aquarea T-CAP odlična je za zamenu bojlera na gas ili ulje i za povezivanje sa novim podnim grejanjem, radijatorima ili jedinicama spirala za ventilatore. Sve Aquarea toplotne pumpe takođe mogu da se povežu sa solarnim toplotnim ili fotovoltaičnim sistemom da bi se povećala efikasnost i smanjio ekološki uticaj.

Veća efikasnost u poređenju sa drugim grejnim sistemima.

Panasonic toplotne pumpe imaju maksimalan koeficijent efikasnosti na grejanju (COP) od 4,85 na temperaturi od +7 °C i zbog toga su efikasnije od drugih grejnih sistema.
T-CAP takođe može da obezbedi izuzetno visoku efikasnost, bez obzira na spoljnu temperaturu ili temperaturu vode.

COP


Bojler na gorivo

Bojler na gas

T-CAP 9 kW na -7 °C

T-CAP 9 kW na +7 °C

1) Voda na 35 °C. 2) Voda na 55 °C.

Nije potrebna prekomerna veličina da bi se postigao potreban kapacitet na niskim temperaturama.

Panasonic toplotne pumpe mogu da rade na spoljnim temperaturama od čak -28 °C i da održavaju kapacitet bez rezervnog grejanja na temperaturi od -20 °C*. Druge toplotne pumpe zahtevaju veći kapacitet da bi se postigao isti nivo prijatnosti na niskim temperaturama.

* Temperatura protoka na 35 °C.


Druge toplotne pumpe zahtevaju da električni grejač ispunjava zahteve domaćinstva


Kapacitet drugih toplotnih pumpi mora da bude veći u odnosu na Panasonic toplotne pumpe


Panasonic toplotne pumpe ne zahtevaju grejač jer se kapacitet održava. Kapacitet je stabilan čak i na temperaturi od -15 °C, nije potrebna prekomerna veličina toplotne pumpe
1. Kapacitet u kW
2. Druge toplotne pumpe
3. Kapacitet potreban za zagrevanje kuće
4. Loš učinak za veliki kapacitet
5. · Velika fleksibilnost uz inverterske kompresore kompanije Panasonic
· Visok učinak čak i pri delimičnom opterećenju

Kako Aquarea T-CAP održava učinak čak i pri spoljnoj temperaturi od -20 °C.

Zahvaljujući efikasnoj kontroli rashladnog sredstva pomoću našeg jedinstvenog izmenjivača toplote sa dve cevi i premošćenja, Aquarea T-CAP obezbeđuje stabilno grejanje čak i na temperaturi od -20 °C.


Izmenjivač toplote sa dve cevi.
Rashladno sredstvo niskog pritiska i niske temperature u unutrašnjoj cevi.


Aquarea super tihi T-CAP dvostruki blok

Posebna spoljna šasija značajno smanjuje radni zvuk za do 15 dB*.


1) U poređenju sa WH-UQ12HE8 na nivou 3 tihog režima rada uz WH-UX12HE8 pri radu pod punim opterećenjem. Kapacitet grejanja može da opadne.


Pogledajte proizvod >