Aquarea Service Cloud за специалисти по монтаж/поддръжка

Улеснена истинска поддръжка от разстояние


Вижте Демонстрацията >

Aquarea Service Cloud позволява на специалистите по монтажа да обслужват отоплителните системи на своите клиенти от разстояние. Това спестява време и пари и съкращава времето за реакция, като по този начин увеличава удовлетворението на клиентите.


Разширени функции за дистанционна поддръжка чрез професионални екрани:
· Глобален преглед с един поглед
· Хронологичен регистър на грешки
· Пълна информация за тялото
· Винаги достъпни статистически данни
· Повечето настройки са достъпни
https://www.youtube.com/embed/mITPCC5yAhE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture

Платформа за лесен монтаж


Специалистите по монтажа трябва да се регистрират, за да получат отдалечен достъп до платформата Aquarea Service Cloud. След това те ще разполагат с нов и лесен начин да спестят време и бързо да разрешат проблемите.
Начална страница.
Състоянието на свързаните потребители с един поглед. 2 опции за изглед: изглед на карта или списък.
Раздел за състоянието.
Текущо състояние на тялото с максимум 28 параметъра.

Раздел за статистика.
Възможност за персонализирани статистически данни за максимум 71 параметъра.
Достъпни по всяко време с информация за последните 7 дни.


Раздел за настройки.
Повечето от настройките за потребителя и специалиста по монтажа могат да бъдат извършвани от разстояние.

Няма ограничения: Специалистът по монтажа може да бъде свободно избран от крайния потребител


Крайните потребители могат свободно да изберат специалист по монтажа/партньор за поддръжка, който искат да има достъп до системата. Крайният потребител ще избере своя специалист по монтажа и ще предостави своя имейл адрес, за да се регистрира и след това да се свърже с Aquarea Smart Cloud. Освен това крайният потребител може да избере едно от 4-те нива на достъп за партньор: Пълен достъп, наблюдение и контрол, само наблюдение или по заявка. В режим с непълен достъп специалистът по монтажа ще използва Service Cloud, за да поиска временен пълен достъп до потребителя, когато е необходимо. Вижте предимствата за потребителя с Aquarea Smart Cloud.


Свързване на агрегата към Aquarea Service Cloud.

Процесът може да бъде започнат от крайния потребител или специалиста по монтажа.
Крайният потребител може да избере или промени нивото на контрол на специалиста по монтажа по всяко време (4 нива).
Регистрация на специалист по монтажа: https://aquarea-service.panasonic.com/
Регистрация на краен потребител: https://aquarea-smart.panasonic.com/
1. Краен потребител / 2. Регистрация в Aquarea Smart Cloud / 3. Попълнете формуляра за заявка за Aquarea Service Cloud / 4. Автоматичен имейл / 5. Специалист по монтажа / 6. Щракнете върху линка в имейла / 7. Приемете / 8. Регистрирайте заявка за краен потребител / а. Инициатор краен потребител или специалист по монтажа / б. Приемане / в. Активирано /


Активиране на услугата Aquarea Service Cloud. Изисквания

Хардуер и свързване:
J и H Generation Aquarea, свързана към CZ-TAW1
Регистрация на краен потребител:
Получете Panasonic ID
Регистрация на специалист по монтажа/поддръжка:
Получете Service ID
Хардуер и свързване:
Собствена интернет връзка през безжичен рутер или кабелен LAN
Регистрация на краен потребител:
Aquarea Smart Cloud
Регистрация на специалист по монтажа/поддръжка:
Aquarea Service Cloud