Предлагани възможности за опитни професионалисти


Ние предлагаме различни възможности за опитни професионалисти, така че да се присъединят към някоя от нашите местни търговски организации в съответната държава или към централния офис на Panasonic Heating & Cooling Solutions – имаме служители във всички страни в Европа. Предлагаме позиции за експерти, както и пътеки към ръководни позиции, в зависимост от вашите знания и умения.

 


Открийте своя избор


Местна търговска организация
Продажби/Продажба на инженерни продукти/Ключови клиенти
Техническо обслужване на клиенти
Маркетинг
Планиране на търсенето
Администриране на продажбите

Централен офис
Техническо продуктово планиране
Развойна дейност
Планиране на търсенето
Човешки ресурси
Финанси
Верига на доставките
 

След като се присъедините към Panasonic Heating & Cooling, ще съгласувате план за въвеждането ви в работата заедно с вашия мениджър. Ще научите за нашата фирмена структура, отговорностите на всеки отдел, както и бизнес философията и ценностите на Panasonic.
 

Открийте подходяща позиция в нашия кариерен портал или кандидатствайте, без да има отворена позиция