Културата на компанията ни

 
 


Самостоятелна отговорност

В Panasonic Heating & Cooling Solutions очакваме всички служители постоянно да се стремят да подобряват уменията си. Ние вярваме в самостоятелната отговорност на всеки човек. Всеки служител трябва да притежава самостоятелността, от която се нуждае, за да работи по най-добрия начин на длъжността си. В същото време отговорност на мениджъра е да гарантира, че служителят разполага със знанията и инструментите, от които се нуждае.


Индивидуално развитие

Стремим се да подкрепяме нашите служители в тяхното развитие по възможно най-добрия начин, като винаги вземаме предвид основните ценности на Panasonic. Въпреки че подкрепяме самостоятелната отговорност на всеки служител, колективната мъдрост на цялата организация е това, което ни движи напред. Предоставяме равни възможности на всички хора, за да поемат предизвикателства според техните собствени уникални качества и опит.


Среда на сътрудничество

Вярваме, че безопасната работна среда с открита комуникация е от съществено значение, така че служителите да се чувстват сигурни и да извлекат максимума от способностите си. Споделянето на идеи и знания измежду всички йерархични нива и длъжности е от съществено значение за развитието ни като компания.Етични бизнес практики

В основата на нашата бизнес философия е, че искаме да разработваме продукти, които допринасят към обществото и помагат за подобряване на качеството на живот на хората. Правим това, като непрекъснато подобряваме енергийната ефективност, практиките на веригата на доставките и производството на нашите продукти.

Прочетете повече за нашите дейности за устойчивост и плана „GREEN IMPACT“ на Panasonic:
Екологични и интелигентни идеи
Устойчивост