Система: 2-посочна система ECOi, 6 външни тела
Инст. мощност: 3x76 кВт (отопление) 3x16 кВт (гореща вода)
Собственик:
Block Watne, нова инсталация в Драмен (Норвегия)
Година на инсталиране: 2013

Предистория:
Bergås Terasse е нов жилищен комплекс, който се строи в покрайнините на Драмен, на около 50 км западно от Осло. Състои се от три сгради, във всяка от които има по 14 апартамента и общ подземен гараж. Първите семейства се нанасят в апартаментите през лятото на 2013 г.

Предизвикателствата на проекта:
Законите в Норвегия забраняват използването на нафта, газ и електрически радиатори за отопляване на нови сгради. Има изисквания минимум 60% от електропотреблението да се осигурява от алтернативни/възобновяеми източници. На това място нямаше прекарано парно, така че то не стоеше като възможна алтернатива. Инсталирането на система за геотермална енергия беше прекалено скъпо.

Решение: Отоплението се осигурява от термопомпи въздух-въздух в комбинация със система с оползотворяване на топлината. Всеки от апартаментите разполага с въздухопровод. Налични са допълнителни четири тела за монтаж на стена в общите зони на всяка от сградите (входове и стълбища). Гореща вода се произвежда с помощта на термопомпи въздух-вода. Външните тела се намират в отделна постройка, за да се намали шумът, да се спести ценно вътрешно пространство и да се улесни обслужването.

Енергиен анализ на сградата: Къщите се строят според стриктните правила на норвежкия строителен код TEK10 и се отличават с много ниско електропотребление за отопляване на стаите и производство на гореща вода.

Контрол: Panasonic Intelligent control с разпределяне на енергията за централния контролер, с уебнастройки за дистанционен мониторинг. Във всеки апартамент има инсталиран опростен контролер Panasonic.

Коментари от 3-та страна: Г-н Никлас Киивери (EcoConsult A/S, компания за управление на проекти): Възникнаха много трудности в процеса на изпълнение на проекта, но към този момент всички те са разрешени. Няма друг подобен проект в скандинавските страни, така че потърсихме помощта на Panasonic за локализирането на подобен проект в Европа. Наложи се да добавим и „нови“ знания към вече наличната в строителния екип експертност по въпросите, свързани с ВиК, електрически инсталации, вентилация и дърводелство. Сградата може да се нуждае и от място за разполагане на система за охлаждане. Системата VRF е на разположение като надеждно решение за бъдещите нужди на строителството в скандинавските страни.

Компания, изготвила спецификациите: EcoConsult AS
Компания, изпълнила монтажа: Totaltek AS
Строителна компания: Block Watne AS
Управление на проекта: EcoConsult AS
Инсталационни данни
Гама: ECOi