Директива относно енергийните характеристики на сградите: Нулеви емисии до 2050 г.

от 13-05-2024

Как Директивата относно енергийните характеристики на сградите се вписва в Зеления пакт?Европейският съюз изготви стратегическа програма за справяне с изменението на климата и за превръщане на европейската...

Прочетете повече