Café 40 (Мадрид)

Нова инсталация
Система: 4 външни тела ECOg (VRF с мотор на газ)
Инсталирана мощност: 240 кВт
Година на инсталиране: 2011


Предистория
40 Café е първото кафене, собственост на популярната испанска радиостанция Los 40 Principales. Инсталацията се намира в мазата на стара сграда на една от най-оживените улици на Мадрид. 40 Café се стреми да се превърне в нова икона на нощния живот в Мадрид.

Предизвикателствата на проекта
Изпълнението на проекта беше свързано с няколко предизвикателства. Първото имаше отношение към енергийните ограничения на сградата. Въпреки че се намира в центъра на Мадрид, тя се отличава с рестрикции по отношение на електропотреблението и в нея не могат да се инсталират конвенционални системи HVAC. Друго важно предизвикателство беше датата на откриване. Късият срок на изпълнение беше необходим, за да се задоволят изискванията на собствениците. Външните тела бяха инсталирани на покрива с помощта на кран. С оглед на рестрикциите по отношение на достъпа до улицата, както и за да не се създава неудобство на живущите в сградата, външната инсталация бе проведена в рамките на един ден преди официалната дата на пускане.

Решението
ECOg, газов агрегат VRF, беше идеалното решение, вписващо се в ограниченията на електропотреблението в тази зона на града. Системата се съчетава идеално с вътрешните тела от серията VRF на Panasonic, като позволява и допълнителна връзка към хидравлична система. Panasonic гарантира, че ще достави агрегатите в единствения ден, когато кранът можеше да се използва, въпреки че те още не бяха произведени. Срокът на монтажа беше само 2 месеца след датата, на която бе спечелен проектът. Това стана възможно благодарение на съвместните усилията на всички отдели, както и на Висшия мениджмънт – демонстрация на стремежа на Panasonic да удовлетвори нуждите на клиентите си.

Управление
За целите на централизираното управление на климатизацията беше инсталиран сензорен екран с управление PAIMS (CZ-256ESMC2), вкл. софтуер за персонален компютър с интерфейс за уебсървър.

ИНСТАЛИРАНО РЕШЕНИЕ
Гама ECOg (газови VRF)

Външни тела
:
ECOg с 2 тръби: 1 x U-16GE2E5; 1 x U-20GE2E5; 2 x U-25GE2E5 Воден модул: 1 x S-500WX2E5

Вътрешни тела:
ME с високо статично налягане: 4 x S-224ME1E5; 1 x S-280ME1E5
Стандартен MF с въздухопровод: 1 x S-140MF1E5; 3 x S-160MF1E5; 1 x S-28MF1E5; 1 x S-73MF1E5; 1 x S-90MF1E5
MK за монтаж на стена: 1 x S-36MK1E5
Управление: Жичен стенен контролер: 14 x CZ-RTC2
Сензорен екран за централизирано управление: 2 x CZ-256ESMC2
Софтуер PAIMS: 1 x CZ-CSWKC2