DDD Pharmaceuticals

Предистория: Мониторингът и контролът на температурата са необходими навсякъде, където се съхраняват фармацевтични продукти или се извършва производство на такива. Новият завод на DDD Pharmaceuticals в Уотфърд имаше нужда не само от контролирано охлаждане на склада, но също така и възможност за отопление и охлаждане на офисите в завода.

Предизвикателствата на проекта:
DDD Pharmaceuticals осигурява пълна услуга за производството на фармацевтични продукти за клиенти от здравния и козметичен сектор. Както при повечето фармацевтични продукти с оглед запазването на безопасността и ефективността на продукта, условията на производството, съхраняването и дистрибуцията му трябва да бъдат внимателно поддържани. В складовете се поддържа наличност от 15 тона продукти, така че беше наложителен изборът на надеждно решение.

Решение:
Новата гама ECOi VRF на Panasonic беше определена като идеалното решение за фазата на производство и съхранение на продуктите в DDD. Седем 16 кВт тела само за охлаждане бяха инсталирани във фармацевтичния завод, а други пет с функция за отопление и охлаждане – в офисите, като всички бяха свързани към същите външни тела.

Енергиен анализ на сградата:
За да изпълни предписанията на DDD, TF Solutions избра да свърже външни тела ECOi на Panasonic към вътрешните. Агрегатите постигат невероятни стойности на COP: 4,04 при охлаждане и 4,56 при отопление – с което осигуряват отлични икономии. В допълнение инсталацията им придава на обекта съответствие с R22.

Коментари от 3-та страна:
„Изискванията, които DDD постави, не бяха уникални, но не бяха и прости“, обяснява Джон Уейкфийлд, дизайнер на HVAC инсталацията в DDD. „От една страна имахме нужда от устойчиви и измерими условия за складовата част и производството, а от друга – от система, която да осигурява регулируемо отопление и охлаждане за други помещения на същата локация. Решението на Panasonic ни позволи да задоволим и двете нужди с доставката на една система, осигуряваща едновременно функциониране при използването на само един набор от външни тела.“