Hotel Claris 5 * GL (Барселона)

Подновяване на хотел
Система: 23 външни тела ECOi (с 2 тръби и оползотворяване на топлината)
Инсталирана мощност: 761 кВт
Инженеринг: RF2
Монтаж: IJT
Година на инсталиране: 2012

Предистория
Сградата е построена през 1883 г. в неокласически стил и представлява един от първите дворци, издигнати в единия от ъглите на района l'Eixample на Барселона. Хотелът 5* Grand Luxe, който отваря врати през 1992 г., интегрира фасадата на стария дворец в модерна конструкция от стъкло. През 2012 г. собствениците смениха наличната климатична система с Panasonic ECOi. Хотелът разполага със 120 стаи и галерия за египетско изкуство от колекцията на Jordi Clos.

Предизвикателствата на проекта
Трудността в изпълнението на този проект се състоеше в подмяната на наличната система VRF, без да се наруши нормалната дейност на хотела. Главните цели на проекта: намаляване на експлоатационните разходи, осигуряване на по-комфортни условия с по-прецизен контрол на температурата, както и по-безшумна работа, за да не се обезпокояват гостите. В допълнение обектът се нуждаеше от отлично обслужване след продажбата: 24 ч на ден, 365 дни в годината.

Решението
Системата с оползотворяване на топлината е идеална за хотел от тази категория. Умното решение да се комбинират агрегати с 2 тръби и оползотворяване на топлината значително намали инвестиционните разходи, без да бъдат нарушени изискванията за комфорт. Благодарение на модулността на системата ECOi, монтажът бе извършен агрегат по агрегат, без да прекъсва нормалното функциониране на хотела.

Управление
Интегрираното управление на системата бе осигурено с помощта на интерфейс KNX/EIB, като в допълнение монтирахме и сензорен екран с управление през уебсървър (CZ-256ESMC2) за централизиран контрол на системата.

ИНСТАЛИРАНО РЕШЕНИЕ
Гама ECOi (електрически VRF)

Външни тела
:
ECOi с оползотворяване на топлината: 12 x U-14MF1E8
ECOi с 2 тръби: 1 x U-8ME1E8; 5 x U-10ME1E8; 2 x U-14ME1E8
Mini ECOi: 3 x U-6LE1E8

Вътрешни тела:
Тип MM с въздухопровод: 3 x S-22MM1E51; 60 x S-28MM1E51; 99 x S-36MM1E5; 27 x S-45MM1E5
ME с високо статично налягане: 1 x S-73ME1E5; 6 x S-106ME1E5; 5 x S-140ME1E5; 1 x S-224ME1E5; 5 x S-280ME1E5
Стандартен MF с въздухопровод: 1 x S-56MF1E5; 1 x S-140MF1E5
MT за монтаж на стена: 3 x S-45MT1E5
Управление: Жичен стенен контролер: 233 x CZ-RTC2
Сензорен екран за централизирано управление: 1 x CZ-256ESMC2.
Свързване и система за сграден мениджмънт: Интерфейс KNX/EIB: 2 x PAW-AC-KNX-128.