National Grid

Великобритания
Тип на проекта: обновяване

Компания, изпълнила монтажа: Pick Everard.
Година на инсталиране: 2012

Предистория:
Остарялата чилърна система, обслужваща центъра на National Grid в Хинкли, имаше нужда от замяна. National Grid се нуждаеше от надеждно и рентабилно решение.

Предизвикателствата на проекта:
На територията на завода в Хинкли се намира изключително важният колцентър за съобщаване на газови утечки, който работи 365 дни в годината, 24 ч на ден. Беше много важно за системата не само да бъде надеждна, но и да се отличава с висока енергийна ефективност.

Решение:
Инсталираната система ECO-G на Pansonic позволява по-ефективен контрол и подобрено представяне. На мястото на старите два чилъра бяха инсталирани седем агрегата Panasonic ECO-G. Използването на няколко системи повишава стабилността в сравнение с използването на едно или две тела. Ако един от агрегатите дефектира, комбинацията от термопомпи гарантира, че осигуряването на услугата ще продължи.

Енергиен анализ на сградата:
Новата система ECO-G се оказа отлично решение. Инсталираните агрегати не само осигуряват непрекъсната работа, но и значително намаляват разходите.

Коментари от 3-та страна:
„Системата ECO-G се отличава с по-ефективен контрол и подобрено представяне.“, обяснява Джеф Флеминг от фирмата Pick Everard, осъществила монтажа по проекта. „С най-високата си степен на надеждност ECO-G гарантира индивидуализиран и ефективен контрол, и представяне. Този метод е много по-удобен и намалява консумацията на агрегата, тъй като премахва типичните за конвенционалните климатици загуби.“