Ресторант Carluccios

Специфицираща компания: Oceanair
Компания, изпълнила монтажа: FWP Air Conditioning
Година на инсталиране: 2012

Предистория:
Собствениците на ресторант Carluccios искаха да инсталират система, способна да осигурява желания обем гореща вода с правилната температура, като същевременно се намалят разходите.

Предизвикателствата на проекта:
След консултации с Carluccio беше решено, че новият им ресторант в търговския център Медоухол в Шефилд би бил идеалната локация, тъй като притежава правилните атрибути за инсталирането на система с термопомпа въздух-вода. Предишните ресторанти от веригата са ползвали по-традиционна 12 кВт система с бойлер.

Решение:
FWP инсталираха моноблок агрегат Aquarea T-CAP 12 кВт, който позволява свободният въздух от кухнята и покривното пространство да се трансферира през кондензационен агрегат, осигуряващ гореща вода с оптималната температура. За всеки киловат електроенергия, използван от системата, тя осигурява 4 кВт енергия, което означава висок коефициент на преобразуване (COP). Това превръща Aquarea в много по-ефективно решение от конвенционалната система за отопление.

Енергиен анализ на сградата: Когато собствениците на Carluccio сравниха електропотреблението на ресторанта в Шефилд с това на друг техен ресторант с подобни размери, оказа се, че икономиите бяха значителни. Разходите за осигуряване на гореща вода за ресторанта им в Лийдс възлизаха на 3782 GBP, а тези в Медоухол – на 951 GBP. Значителните икономии означаваха, че възвръщаемостта на инвестициите щеше да се осъществи в рамките на 2 години, а коефициентът COP се равняваше на 3,91.

Коментари от 3-та страна:
Алисън Шентън, директор развитие в Carluccio: „Винаги, когато е възможно, се опитваме да налагаме устойчиви практики в бизнеса си. Ето защо нямахме търпение да опитаме термопомпите въздух-вода в новия ни ресторант в Шефилд. Резултатите бяха недвусмислени: можем да реализираме значителни икономии от сметката за ток, както и да намалим въглеродните емисии. Имаме желание да инсталираме агрегати Aquarea във всичките си нови ресторанти, както и да обновим системите в съществуващите ни 50 ресторанта.
Инсталационни данни
Гама: Aquarea
Моноблок
Продукт: T-CAP
Количество: 1