Каскаден мениджър PAW-A2W-CMH-2

Каскадно свързване на до 10 системи Aquarea J или H Generation*

Осигурява управление на до 160 kW или 10 термопомпи Aquarea

Управлява нуждата от отопление, балансирайки работните часове.
· Сензорният дисплей осигурява интуитивно управление
· Интеграция на фотоволтаици (оптимизиран алгоритъм за фотоволтаици)
· Може да управлява 3-пътни вентили за охлаждане (2 буферни резервоара)
· Отопление/охлаждане чрез задаващ сигнал 0 – 10, който управлява целевата изходна температура 
· Управление на битова гореща вода 

· Съвместимост с електромери
- Комуникация с електромери чрез Modbus RTU
- Предварителна конфигурация на 4 популярни на пазара електромера

· Интеграция със система за сграден мениджмънт. Настройки на LAN порт с фиксиран IP и DHCP 

· Оптимизирана функция за премахване на обледеняване

* Изисква един PAW-AW-MBS-H за всяка система Aquarea.