CZ-CAPRA1

Интегриране на тела за дома към P‑Link


Възможност за свързване на продуктови линии RAC към P-Link. Вече е възможен пълен контрол. 

Интегрира произволен агрегат в управлението на голяма система.

· Интеграция в сървърно помещение на агрегат YKEA (Когато е настроено управление на дублирането чрез дистанционното управление, CZ-CAPRA1 не може да бъде свързано).
· Малки офиси с вътрешни тела от гамата за дома
· Търг за обновяване (стара система от гамата за дома и VRF в рамките на една инсталация)

1. Зона за текущ контрол / 2. Необходимост от управление на RAC посредством контролери за централизирано управление

· Текуща система за PACi/VRF. Контролерът за централизирано управление може да се свързва към линия P-Link за директно управление на агрегатите
· Телата RAC не могат да бъдат свързвани пряко към P-Link за централизирано управление
· Необходим е интерфейс между P-Link и протокола RAC за поддръжка на основните оперативни функции