Услуга за дистанционно наблюдение ECOi-W Cloud


Това управление осигурява дистанционен достъп в реално време за оптимизиране на работата по обслужване и поддръжка. Представлява полезно решение за проект, изискващ високи нива на безопасност и работа без прекъсване, например в болници.

Влезте в ECOi-W CloudPAW-CM000SP041


Дистанционен достъп в реално време за оптимизиране на работата по обслужване и поддръжка.

Известяване за аларма чрез електронна поща.

Отчитане и графична визуализация с 300 разновидности.

Различни сигнални LED върху хардуера за проверка на състоянието на място.


Техническа насоченост:

  • Максимална възможност за свързване на 10 външни тела
  • Изисква се интерфейс Modbus RTU
  • Интервал на исторически данни до 5 минути
  • Поставена 4G SIM карта
  • Корпус с клас на защита IP65
  • В случай че сигналът 4G не е достатъчно добър, като опция се предлага допълнителна антена