Aquarea High Performance 

За нови инсталации и домове с ниско потребление. 

Основни характеристики на продуктовата линия
· Повишена ефективност със стойности на COP до 5,33 за J Generation 3 kW
· Намалено потребление на енергия чрез нашата циркулационна помпа с клас на енергийна ефективност „A“
· Добавени функции на дистанционното управление: Автоматичен режим, ваканционен режим, показване на консумацията на електроенергия

Panasonic създаде термопомпите Aquarea сплит системи и моноблокове за домове с изисквания за висока ефективност. Aquarea може да работи дори при -20 °C – независимо какво е времето! Aquarea се монтира лесно както в нови, така и в съществуващи инсталации – във всички видове сгради.
Тя ще Ви помогне да изпълните строгите изисквания към сградите и да намалите разходите
Отоплението и производството на гореща вода за бита имат пряко отношение към електропотреблението за битови цели. Ефективните термопомпи на Panasonic могат да помогнат за значителното му намаляване.
Термопомпите High Performance са и високоефективни 
(вземете например KIT-ADC03JE5)

A. COP
1. При -15° C*
2. При -7° C*
3. При 2° C*
4. При 7° C*

B. Мощност на отопление
1. При -15° C*
2. При -7° C*
3. При 2° C*
4. При 7° C*

* Вода за отопление с темп. 35° C.

Стандартни циркулационни помпи спрямо нашата циркулационна помпа с клас на енергийна ефективност „A“


Panasonic създаде нощен режим за намаляване на шума при необходимост

Сравнение на потреблението на енергия на циркулационни помпи. Циркулационна помпа с клас на енергийна ефективност „A“ с динамично управление на дебита за 5 kW моноблок.

1. 75 W стандартни помпи
2. 
47 W Циркулационна помпа Aquarea с клас на енергийна ефективност „A“
3. 
Еквивалентно на икономии от 100 евро/година*

* Базирано на немския пазар: Приема се, че показателите на стандартната помпа може да варират в зависимост от консумацията и цената на тока.

Обръща се специално внимание на нивата на шума.

1. Ниво на шума dB(A) *
2. Нормален режим
3. Тих режим на Panasonic **
4. -5 dB(A) **

* Звуковото налягане се замерва на 1 m от външното тяло и на 1,5 m височина.
** При нормални условия и работа с мощност на отопление при +7° C (вода за отопление с темп. 35° C) за външни тела с два вентилатора. За външни тела с един вентилатор – понижаването на шума при нощен режим е 3 dB(A).High Performance J Generation поддържа 60 °C температура на изходящата вода дори при много ниски температури

Aquarea High Performance J Generation може да поддържа 60 °C температура на изходящата вода при външни температури до -10 °C, като така нивото на комфорт в помещението е високо дори при ниски температури. При другите термопомпи температурата на водата значително спада при ниски външни температури, което кара термопомпата да работи извън проектните условия и създава дискомфорт вътре в помещението.

A. Макс. температура на изходящата вода (°C)
B. Температура на средата (°C)

1. Други термопомпи
2. Aquarea High Performance J Generation