Обновяване на R22

Възможно е ползването на тръби за R22.
Важна инициатива за ограничаване на потенциалното увреждане на озоновия слой.

Кое налага обновяването?
Често казват, че сме роби на закона, но понякога законите могат да спасят живот. Разпоредбата за обновяване на R22 е точно такъв случай. Считано от 1 януари 2010 г. се забранява използването на нов хладилен агент R22 в рамките на Европейската общност.

Panasonic изпълнява ангажимента си
Ние, служителите на Panasonic, също изпълняваме ангажимента си – разбираме, че в момента кризата е засегнала всички. Panasonic разработи чисто и ефективно решение, което позволява спазването на новите законови разпоредби да се осъществи без бизнесът да плати тежка цена и да бъдат засегнати паричните резерви. Системата за обновяване на Panasonic позволява инсталираните тръби за R22, които са в добро състояние, да се използват при монтажа на новите високоефективни системи R410A.
Това лесно решение на проблема, предоставено от Panasonic, позволява обновяването на всички сплит и VRF системи. Възможни са някои ограничения, но като цяло дори не поставяме лимит на оборудването, което ще сменим.

Инсталирайки нова високоефективна система Panasonic R410A, можете да се възползвате от около 30% намаление на експлоатационните разходи в сравнение с тези при R22. Инсталацията може да Ви направи реципиенти и по правителствената схема ECA, която Ви позволява да прихванете стойността й от дължимия данък печалба. Да...

1. Проверете мощността на системата, която искате да замените
2. Изберете от гамата на Panasonic най-подходящата система за замяната
3. Следвайте процедурата, описана в брошурата, а също и техническите спецификации...

R22 – намаляването на хлорните емисии е от огромна важност за едно по-чисто бъдеще
Системата за обновяване на Panasonic позволява напълно нова система VRF, състояща се от вътрешни и външни тела, да бъде инсталирана, като се използват наличните тръбни пътища. Модерната технология на Panasonic прави възможна работата на системата със старите тръби, като работното налягане се намали до нива R22 (33 бара), което позволява безпроблемната и ефективна работа на системата без загуба на мощност.

Новото оборудване предлага повишени COP/EER, като ползва инверторен компресор и топлообменник, които са последна дума на техниката. След като се свържете с представителя на Panasonic и получите одобрението му за ползването на системата за обновяване на Panasonic, има три главни теста, които трябва да проведете, за да се убедите, че системата може да се ползва ефективно.

Първо трябва да се направи обстойна проверка на тръбните пътища и ако са налице щети, те трябва да се отстранят. Второ – следва да се проведе тест на маслото, за да се отхвърли възможността да е изгорял компресор в процеса на работата й. И накрая – трябва да се инсталира в тръбите комплект за обновяване на VRF (CZ-SLK2), с чиято помощ се гарантира, че системата не съдържа остатъци от масло.
VRF Renewal Kit (комплект за обновяване на VRF) (CZ-SLK2) и контролно стъкло
По-долу ще намерите общ преглед на комплекта за обновяване на VRF (CZ-SLK2), от който се нуждаете, ако желаете да използвате отново съществуващите тръби. Ако не са известни точната дължина и размер на съществуващите тръби, използвайте контролно стъкло, както е показано на схемата по-долу. Чрез него ще установите допълнителното количество хладилен агент.

Комплект за обновяване на VRF: CZ-SLK2
Единица: мм
Размери на свързващата тръба (инчове, мм)
A: Ø 1/2 (12,7) (12, 14, 16 к.с.)
B: Ø 3/8 (9,52) (4, 5, 6, 8, 10 к.с.)

1: Външно тяло
2: Страната на вътрешното тяло
C: Приспособление за изсушаване на филтри
D: Порт за зареждане
Е: 445 (12, 14, 16 к.с.)
F: 535 (4, 5, 6, 8, 10 к.с.)
Забележка: Ако размерът на тръбите не съответства на старите такива, ползвайте редуцираща муфа (набавя се от клиента), за да оправите диаметъра.

Контролно стъкло (набавя се от клиента)
Ако точната дължина и размер на старите тръби не са известни, монтирайте контролно стъкло към тръбата за течност и проверете дали е налице подходящо количество допълнителен заряд от хладилен агент.

Монтиране на комплекта на приспособлението за изсушаване на филтри и на контролно стъкло
  • За да коригирате нивото на ограниченото налягане до 3,3 MPa, са необходими специални настройки на обекта.
  • Към тръбата за течност на всяко външно тяло се монтира приспособление за изсушаване на филтри.
  • Релетата за високо налягане се монтират към тръбата за течност и тръбата за газ на всяко външно тяло.
  • Няма нужда да демонтирате комплекта на приспособлението за изсушаване на филтри след завършване на теста, защото нормалната работа продължава, независимо че той е там. (Комплект на релето за високо налягане: CZ-PSWK (за 2-пътни и 3-пътни).
  • Когато монтирате комплекта на приспособлението за изсушаване на филтри, внимавайте къде точно го монтирате и каква е ориентацията на приспособлението и сачмения вентил. Ако се допусне грешка, ще трябва хладилният агент в системата да бъде възстановен при демонтажа на приспособлението за изсушаване на филтри, което ще затрудни обслужването.
  • Термоизолационен материал (набавя се от клиента: устойчивост на топлина от 80 °C или по-висока и дебелина от 10 мм или по-голяма) ще бъде използван за комплекта на приспособлението за изсушаване на филтри.
  • Приспособлението за изсушаване на филтри (което е част от комплекта) може би се нуждае от смяна – в зависимост от състоянието на съществуващия агрегат. Ползвайте Danfoss DMB 164 за смяната (набавя се от клиента).
A: S/W с високо налягане
B: Балансиращи тръби
C: Контролно стъкло (набавя се от клиента) Ако точната дължина и размер на старите тръби не са известни, монтирайте контролно стъкло към тръбата за течност и проверете дали е налице подходящо количество допълнителен заряд от хладилен агент.
D: Тръба за газ
E: Тръба за течност
F: Комплект за обновяване на VRF (CZ-SLK2)