Воден топлообменник ECO G за хидронични приложения
Примерни приложения

Връзка с компютърна техника „затворено управление“. Климатизация на компютърни помещения
Наш клиент, водеща световна банка, използваше цялото налично захранване за IT оборудването си. Наложи се ресурсът за охлаждане – 450 кВт – да се генерира с помощта на газ. Външните тела се свързваха посредством водни топлообменници към охлаждащи серпентини в агрегатите за „затворено управление“, като по този начин се поддържаше климатизирана среда по отношение на температура и влажност. Като се използва функцията за топлене на вода, на сградата се доставят над 100 кВт под формата на гореща вода и следователно се реализира допълнително преимущество от намаляване на емисиите на CO2.
Тази схема е обект на авторско право. // 1. Не променяйте мащаба на тази схема // 2. Грешки // пропуски следва незабавно да се съобщават на Инженера. // 3. Всички размери да се проверяват на място.
A: Осигуряване на гореща вода с ниско налягане
B: Подаване
C: Връщане
D: Консумирана електроенергия, натурален газ
Е: 65 мм CHW F&R
F: Колектор 150 мм
G: 100 мм CHW F&R
H: Натоварване при охлаждането на помещение А
I: Натоварване при охлаждането на помещение B
J: Чилър с въздушно охлаждане
K: Агрегат за автоматично пакетно запълване
L: 100 л резервоар за високо налягане
Този L-образен дизайн има намалени с 26% емисии на C02, или 166 тона на година, в сравнение с електрическите чилъри.

Спецификациите могат да бъдат променяни без предизвестие. Разчетни условия: Охлаждане вътре 27° C DB / 19° C WB, навън 35 ºC DB 24 ºC WB Отопление вътре 20 ºC DB, навън 7 ºC DB 6 ºC WB.
Връзка със серпентината за охлаждане на вода в климатичната камера. Климатична камера
Когато изискан лондонски ресторант отвори врати, имаше нужда от големи обеми пресен въздух, за да осигури на клиентите си оптималната среда за вечеря. Свързахме газови термопомпи към охлаждащите серпентини в климатичната камера и така гарантирахме, че подаваният въздух отговаря на изискванията както през лятото, така и през зимата.
Смяна на чилър. Доставка на охладена вода до вентилаторни конвектори. Смяна на чилъри
Когато няколко стари чилъра се нуждаеха от смяна след изтичане на работния им живот, въвеждането на газови термопомпи с водни топлообменници позволи проектът да се осъществи на части, като същевременно се използват съществуващите тръби за вода и вентилаторни конвектори. По този начин проектът бе приключен навреме, не бе надхвърлен ограниченият бюджет, а евентуалните проблеми с хладилен агент в тесни пространства бяха избегнати.