Кое налага обновяването на R22?

Важна инициатива за ограничаване на потенциалното увреждане на озоновия слой.
Често казват, че сме роби на закона, но понякога законите могат да спасят живот. Разпоредбата за обновяване на R22 е точно такъв случай. Считано от 1 януари 2010 г. се забранява използването на нов хладилен агент R22 в рамките на Европейската общност.

Panasonic изпълнява ангажимента си
Ние, служителите на Panasonic, също изпълняваме ангажимента си – разбираме, че в момента кризата е засегнала всички. Panasonic разработи чисто и ефективно решение, което позволява спазването на новите законови разпоредби да се осъществи без бизнесът да плати тежка цена и да бъдат засегнати паричните резерви.
Системата за обновяване на Panasonic позволява инсталираните тръби за R22, които са в добро състояние, да се използват при монтажа на новите високоефективни системи R410A.

Това лесно решение на проблема, предоставено от Panasonic, позволява обновяването на всички сплит и PACi системи. Възможни са някои ограничения, но като цяло дори не поставяме лимит на оборудването, което ще сменим.

Инсталирайки нова високоефективна система Panasonic R410A, можете да се възползвате от около 30% намаление на експлоатационните разходи в сравнение с тези при R22. Инсталацията може да Ви направи реципиенти и по правителствената схема ECA, която Ви позволява да прихванете стойността й от дължимия данък печалба.
Да...

1. Проверете мощността на системата, която искате да замените
2. Изберете от гамата на Panasonic най-подходящата система за замяната
3. Следвайте процедурата, описана в брошурата, а също и техническите спецификации...

R22 – намаляването на хлорните емисии е от огромна важност за едно по-чисто бъдеще
Повторно използване на съществуващите тръби (обновяване и инсталация)
Бележки по повторното използване на тръбите за хладилен агент
За външните тела от гамите PE1 и PEY1 е възможно повторното използване на тръбите за хладилен агент без предварително почистване, в случай че е изпълнено определено условие. Уверете се, че са спазени изискванията в разделите „Бележки по повторното използване на тръбите за хладилен агент“, „Процедура за замерване при обновяване“ и „Размери и допустима дължина на тръбите за хладилен агент“, преди да започнете инсталацията. Също така проверете записаното в разделите „Безопасност“ и „Почистване“.
1. Предварителни изисквания
 • Ако хладилният агент, използван в съществуващата система, е различен от R22, R407C и R410A, инсталираните тръби не могат да се ползват отново.
 • Ако съществуващата система има друго предназначение, различно от климатизация, тръбите за хладилен агент не могат да се ползват отново.
2. Безопасност
 • Ако в тръбите има дупка, напукване или корозия, трябва да ги смените с нови.
 • Ако съществуващите тръби не могат да бъдат заменяни според блоксхемата, непременно инсталирайте нови.
 • В случай на употреба за различни типове работа, ползвайте само тръби Panasonic за хладилен агент R410A.
Местен доставчик ще поеме отговорност за дефектите и празнините по отношение на повторното използване на съществуващите тръби и оценката на надеждността им. Няма гаранция, че ние ще поемем отговорност за подобни щети. Работното налягане на хладилния агент R410A се повишава в сравнение с R22. В най-лошия случай липсата на компресивна сила може да доведе до експлозия на тръба.

3. Почистване
 • Ако използваното хладилно масло не е сред изброените по-долу, инсталирайте нова тръбна система или измийте съществуващата основно, преди да я използвате отново.
  [Минерално масло] SUNISO, FIORE S, MS
  [Синтезирано масло] алкилбензолно масло (HAB, паралелно замразяване), естерно масло, етерично масло (само PVE)
Ако старият уред е газова термопомпа, необходимо е да измиете тръбите основно.
 • Ако съществуващите тръби във външните и вътрешните тела остават несвързани, непременно инсталирайте нови такива или ги измийте основно, преди да ги използвате отново.
 • Ако обезцветеното масло или остатък от него остават в съществуващите тръби, непременно инсталирайте нови такива или ги измийте основно, преди да ги използвате повторно. Вижте „Критерии за разваляне на хладилното масло“ в таблица 3.
 • Ако компресорът на съществуващия климатик има проблеми, непременно инсталирайте нови такива или ги измийте основно, преди да ги използвате повторно.
Ако използвате отново съществуващите тръби, без да сте отстранили замърсяването и праха, това може да доведе до проблем в обновената инсталация.
Бележки по обновяването при едновременно използване на няколко системи.
Различен размер на диаметъра се прилага само към главната тръба. В случай на различни размери на диаметъра за тръбните разклонения, необходимо е да инсталирате стандартния размер. Ползвайте само тръбни разклонения Panasonic за хладилен агент R410A.
 • При наличие на инсталирани тръби с различен диаметър, може да се използва само главната тръба L.
 • Възможна е инсталация на стандартен размер тръби за L1, L2, ℓ1 - ℓ4.
 • Ползвайте само тръбни разклонения Panasonic за хладилен агент R410A.
1. В случай, че се използва само едно тяло.
Не е необходимо да зареждате с допълнително количество хладилен агент докато не бъдат достигнати стойностите на заряда минус дължината на тръбния път по Таблица 2.
Ако дължината на тръбния път надхвърля заряда минус дължината на тръбния път, заредете с допълнително количество хладилен агент за всеки 1 м – според съответната дължина.

2. В случай на едновременна работа на много тела
Изчислете количеството на хладилния агент за зареждане според метода за калкулация на стандартния диаметър на тръбата.
Що се отнася до допълнителното количество хладилен агент за всеки 1 м, съобразете се с допълнителното количество според таблица 2.

Бележки по обновяването при едновременно използване на няколко системи.
Клас на мощност (стандартен размер на тръбите):
 • Тип 50: тръба за течност Ø6,35 / тръба за газ Ø12.7
 • Тип от 60 до 140: тръба за течност Ø9,52 / тръба за газ Ø15,88
 • Тип 200: тръба за течност Ø9,52 / тръба за газ Ø25,4
 • Тип 250: тръба за течност Ø12,7 / тръба за газ Ø25,4

A: Главна тръба
B: Тръбно разклонение
Процедура за замерване при обновяване
Придържайте се към следното, когато използвате повторно съществуващи тръби или извършвате инсталационни дейности, свързани с обновяване. Блоксхема на съществуващите критерии за размери на тръбите при външни тела от тип PE1 и PEY1

Размер на обратната страна на муфата с резба за разширения край на тръбата (mm)
Размер на тръбите: Ø6,35 За R410A: 22. За R22/R407C: 22.
Размер на тръбите: Ø9,52. За R410A: 22. За R22/R407C: 22.
Размер на тръбите: Ø12,7. За R410A: 26. За R22/R407C: 24.
Размер на тръбите: Ø15,88. За R410A: 29. За R22/R407C: 27.
Размер на тръбите: Ø19,05. За R410A: 36. За R22/R407C: 36.
Таблица 1 Повторно използване на съществуващите тръби (мм)
Размер на тръбите за хладилен агент и допустима дължина на тръбния път
Проверете дали е възможно повторно използване на съществуващите тръби за хладилен агент, като се консултирате с таблицата по-долу. Стандартите с изключение на този (денивелация и т.н.) са идентични с изискванията, приложими към обикновените тръби за хладилен агент.

Таблица 2 – 1 Размер на тръбите за хладилен агент: Тип 3,6 - 14,0 кВт (мм)
Как да се разбират предписанията в таблицата (пример):
в случай, че типът е 71, стандартният размер за тръба за течности е Ø9,52, а за тръба за газове – Ø15,88.
Има ограничение по отношение на тръба за течности Ø9,52/тръба за газове Ø12,7, както и на тръба за течности Ø12,7/тръба за газове Ø15,88.
Но те са приложими към тръби с различен диаметър.

Таблица 2 – 2 Размер на тръбите за хладилен агент: Тип 20,0 - 25,0 кВт (мм)
Таблица 3 Критерии за разваляне на хладилното масло
Обновяване / Технология на смяната
 • Трябва да се проведат тестове, за да се установи, че маслото в системата не е киселинно.
 • Повечето видове тестове са приемливи вкл. тези със засмукване.
 • Ако в системата е имало много случаи на прегаряне, тя вероятно не е добър кандидат за прилагане на технологията на обновяване/заменяне.