Вентилация с обратен поток

Вентилация с обратен поток

Контролирана механична вентилация гарантира доставянето на пресен въздух вътре в сградата, за да се гарантира добро качество на въздуха в помещението.

Какво се случва