Коя продуктова гама е подходяща за дома ми?

Вода
Отопление и гореща вода за бита: термопомпа Aquarea въздух-вода

Въздух
Климатична система: термопомпа въздух-въздух