Комплект за свързване на климатична камера за ECOi и ECO G

Комплект за свързване на климатична камера. 16, 28 и 56 kW за ECOi и ECO G

Новите комплекти за свързване на климатична камера свързват системи ECOi и ECO G към системи с климатична камера, като за целта ползват същия кръг на хладилния агент като VRF. Необходимото решение за хотели, офиси, сървърни помещения или големи сгради, където се изисква управление на качеството на въздуха, като например влажност и приток на пресен въздух.

* Не се предлага за системи ECO G. За едновременната експлоатация се изисква един сензор на дистанционното управление.

Серия ECOi с най-добра ефективност

ECO G – модерната, захранвана с газ VRF система

Спецификации

Вижте всички
Комплект за свързване на климатична камера за ECOi и ECO G ЕДНОФАЗНИ
5 kW 10 kW 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 14 kW 28 kW 56 kW 84 kW 112 kW 140 kW 168 kW
Cooling capacity (Nominal) kW 14,0 28,0 56,0 84,0 112,0 140,0 168,0 14,0 28,0  56,0  84,0  112,0  140,0  168,0 
Heating capacity (Nominal) kW 16,0 31,5 63,0 95,0 127,0 155,0 189,0 16,0 31,5  63,0  95,0  127,0  155,0  189,0 
Cooling capacity (Nominal) kW 14,0 28,0 56,0 84,0 112,0 140,0 168,0 14,0 28,0  56,0  84,0  112,0  140,0  168,0 
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22) 1 1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/2 (38,15) 1 1/2 (38,15) 1 1/2 (38,15)

Допълнителни продукти