Решения Aquarea с бизнес приложение за максимални икономии

Решения за максимални икономии. Ефективните термопомпи на Panasonic могат да помогнат за значителното намаляване на електропотреблението на бизнеса Ви.

Термопомпите Panasonic Aquarea предлагат компактно енергоефективно отопление и могат да бъдат лесно адаптирани за монтаж в апартаменти, къщи и търговски обекти. В бизнес среда, където има голямо потребление на отопление, охлаждане и големи количества гореща вода при 65° C, като например ресторанти или супермаркети, инсталирането на система с термопомпа Aquarea може да помогне за оползотворяването на отпадъчната топлина с оглед допълнителното подобряване на енергийната ефективност.
Технологията на термопомпите е мащабируема, което значи, че може да се инсталира в сгради с различни размери, като осигурява както дребномащабни, така и широкомащабни решения за отопление. Технологията е по-щадяща за околната среда, в сравнение с традиционните алтернативни отоплителни системи, базирани на енергия от изкопаеми горива, а освен това е и с по-висока енергийна ефективност.
Основни предимства:
· Ефективно производство на гореща вода
· Бързо възвръщане на инвестицията
· Лесно управление
· Лесна интеграция в съществуващи водни системи – вентилаторни конвектори, подово отопление, резервоари за гореща вода за бита и др.
· Много добро управление на частичното натоварване
· Висока ефективност

Ресторант с Aquarea


Супермаркет с Aquarea


Aquarea T-CAP.
16 kW термопомпи в каскаден режим.
Продуктовата гама T-CAP е идеален заместител за стари котли на газ или нафта.

Научете повече >

Високоефективен хидромодул Aquarea T-CAP.
Вътрешно тяло за Aquarea сплит системи. Когато се използва моноблок система, хидромодулът е вграден във външното тяло.

Научете повече >

Резервоари със свръхвисока ефективност.
Комбинирането на Panasonic Aquarea с високоефективен резервоар осигурява желания обем гореща вода с правилната температура, като същевременно се намаляват разходите за енергия.

Научете повече >

Буферен резервоар.
Panasonic Aquarea може да бъде комбинирана с хидравличните елементи на нова и съществуваща водна система.

Въздушни завеси с водна серпентина.
Въздушни завеси с водна серпентина могат да бъдат използвани в хидравличната система с цел ефективност на водната система.

Научете повече >
Вентилаторни конвектори за отопление и климатизация.
Термопомпите Aquarea могат лесно да се свързват към съществуващата водна система: 2-пътни и 4-пътни вентилаторни конвектори, подово отопление, резервоари за битова гореща вода за…

Научете повече >
Каскаден мениджър.
Каскадният мениджър дава възможност за управление на до 10 термопомпи Aquarea (балансирайки работните часове и правейки работата по-ефективна) и до 2 буферни резервоара.

Научете повече >
Интеграция на система за сграден мениджмънт.
Каскадната система може лесно да бъде интегрирана в проект Modbus благодарение на каскадния мениджър.

Научете повече >


Ресторант Burger & Lobster. Бат, Обединено кралство.

Системата въздух-вода Aquarea на Panasonic беше инсталирана в най-новия бляскав ресторант Burger & Lobster в Бат. Octagon Chapel – голяма сграда паметник в центъра на града, беше преустроена, за да отвори врати ресторант, а системата Aquarea на Panasonic осигури всеобхватно, енергийно ефективно и дискретно решение за отопление и климатизация.


Ресторант Carluccio’s. Обединено кралство.

Собствениците на Carluccio's (един от най-популярните италиански ресторанти в Обединеното кралство) искаха да инсталират система, способна да осигурява желания обем гореща вода с правилната температура, като същевременно се намалят разходите за енергия.
FWP инсталираха моноблок агрегат Aquarea T-CAP 12 kW, който позволява свободният въздух от кухнята и покривното пространство да се прехвърля през кондензаторен агрегат, осигуряващ гореща вода с оптималната температура.