Тип F3 с адаптивен въздухопровод с променливо статично налягане – R32/R410A

Конструкция на адаптивен въздухопровод от обхвата F3

2 възможности за монтаж (хоризонтален/вертикален) с висока стойност на ESP (външно статично налягане) 150 Pa предоставят гъвкавост при монтажа

  • 4 възможности за монтаж – хоризонтален и вертикален, позволяващ избор на вход за постъпващия въздух – отзад или отдолу
  • Водещо в индустрията ниско ниво на шум за изключително тиха работа, минимално 22 dB(A)
  • Лек уред с височина само 250 mm и тегло от 26 до 42 kg
  • Вградени датчици за утечки на хладилен агент R32
  • Подобрен дренажен резервоар, подходящ както за хоризонтален, така и за вертикален монтаж
  • Включена е дренажна помпа 1)
  • Стандартна технология nanoe™ X (Generator Mark 2= 9,6 трилиона хидроксилни радикали/секунда), с ефикасно действие дори при свързвания на въздухопровод до 10 m и 3 промени на посоката 2)

1) За използване само с хоризонтален монтаж
2) Вътрешно проучване на Panasonic.

Гама ECOi с най-добра ефективност

Допълнителни продукти