Panasonic се присъединява към Smart Electric Lyon

Какво е Smart Electric Lyon?

Smart Electric Lyon е проект, който разглежда консумацията на електроенергия като ключов елемент на бъдещите решения за сградна енергийна ефективност. Целта на проекта е създаването на богата гама от иновативни технически решения и услуги в резултат на експерименти в реални условия за тестване на енергоспестяващи технологии и провеждане на измервания как клиентите могат да контролират консумацията на енергия. Експериментът, чийто мащаб е без аналог в Европа, ще се провежда четири години в повече от 25 000 обекта - домове, офиси и общности, в гр. Лион и околностите му. Целта му е тестването на иновативни, енергоспестяващи решения.

Panasonic ще осигури за проекта различни енергоефективни продукти за отопление и климатизация, включително термопомпа Aquarea, черпеща енергия от околния въздух – суперефикасна система за отопление и/или климатизация, както и за производството на гореща вода за бита. Тези термопомпи са снабдени със специални решения за свързване от Panasonic, за да се гарантира, че системите са лесни за използване и събират прецизно всички важни данни. Компанията ще интегрира и други енергоспестяващи решения за домашна употреба, като например LED продукти с бяла светлина за оптимизиране на цялостното управление на енергия в обектите, участващи в проекта.

Проектът е много важен за Panasonic, тъй като отоплението и производството на гореща вода влияят значително върху консумацията на енергия на домакинствата. Panasonic ще предостави ресурсите си в Европа за нуждите на Smart Electric Lyon. За проекта компанията е гласувала доверие на опитен екип за научноизследователска и развойна дейност от своя технически център във Франкфурт.

Екологични и интелигентни решения за природосъобразен начин на живот

Целта на Panasonic е да стане водещата екологична иновационна компания в електронната индустрия до 2018 г. Ще превърнем опазването на околната среда в приоритет за всичките си бизнес дейности и ще работим за реализирането на визията си, като въвеждаме иновации в дома и бизнеса.

Системата Panasonic с умна термопомпа

Panasonic представи иновативен и интелигентен подход към управлението на енергията в дома, предназначен за НАМАЛЯВАНЕ на натоварването върху енергийната мрежа чрез разработване на системи, черпещи енергия само ИЗВЪН периода на пиково потребление, като по този начин намаляват сметките за ток на собственика на дома, като същевременно предотвратяват натоварването на мрежата в периода на пиково потребление.

Термопомпите Aquarea в YouTube

Гледайте видеоклиповете

Системите, използващи възобновяема енергия, бяха усъвършенствани значително през последните години, но сега мрежата трябва да „поумнее“ (вижте изображението по-долу), тъй като обществото се нуждае по-често от повече енергия. Интелигентните електрически мрежи – „умните мрежи“ – са ключов компонент на енергийната стратегия на ЕС. През последните няколко години броят, мащабът и обхватът на проектите за умни мрежи се увеличи в цяла Европа.

Panasonic понастоящем разработва система, която комбинира преимуществата на термопомпите, черпещи енергия от външния въздух (извличане на безплатна топлина от въздуха), слънчевата енергия и интелигентността на умните измервателни уреди с тези на простите, но ефективни решения за контрол на Panasonic, които да работят в унисон с енергийната мрежа за успеха на зелената революция.

Panasonic разполага с богат опит в областта на съхраняването на електроенергия (акумулатори), фотоволтаичните панели (HIT), умните измервателни уреди и термопомпената технология, така че сме в състояние да обединим всички тези технологии с оглед предоставянето на реално решение на проблема с устойчивата доставка на електроенергия. Panasonic работи в сътрудничество с Центъра за проучване на енергията на E.ON в университета RWTH Aachen, за да тества ефективността на тази нова концепция. RWTH Aachen е постигнал световно признание в няколко области на техниката и науката, като например машиностроене, химическо инженерство, електроинженерство, индустриална техника, компютърни науки, физика и химия, и се счита за един от най-добрите немски университет в тези области.

  • Тестване на ефективността в Университета на Aachen: Системата с умна термопомпа на Panasonic е снабдена с нов алгоритъм за управление на захранването на системата за управление на енергията в дома. Изключително енергоспестяваща термопомпа за отопление, охлаждане и осигуряване на гореща вода
  • Изключително енергоспестяваща термопомпа за отопление, охлаждане и осигуряване на гореща вода
  • Проектирана да работи интелигентно с умни мрежи

Ако достатъчен брой домакинства се възползват от този тип технология и инсталират интелигентно решение като умната термопомпа на Panasonic – като черпят електроенергия от националната мрежа само извън пиковите часове, едно ефективно и интелигентно ползване на енергия – ще бъдат изведени от експлоатация по-голям брой захранвани с изкопаеми горива електроцентрали от стар тип, като по този начин ще изчистим атмосферата на планетата и значително ще намалим въглеродните емисии.

Природосъобразни проекти, които могат да служат за пример