Философия

"Осъзнаваме отговорността си като индустриалци. Осъществяването на прогрес и развитието на обществото, добруването на народа и повишаването на качеството на живот в целия свят са цели, които се стремим да постигнем с помощта на бизнеса си."
„Основна цел на управлението на корпорацията Panasonic“ – според формулировката на основателя ѝ Коносуке Мацушита от 1929 г.

Седемте принципа на корпорацията Panasonic

Принос към обществото
Винаги ще действаме в съгласие с „Основна цел на управлението“, като честно изпълняваме отговорностите си като индустриалци към общностите, в които осъществяваме дейност.

Справедливост и честност
Ще бъдем справедливи и честни както в бизнес отношенията си, така и в личния си живот. Дори да разполагаме с голям талант и знания, ако не сме почтени хора, няма да спечелим уважението на другите, нито да подобрим мнението си за самите себе си.

Сътрудничество и екипен дух
Ще обединим усилията си, за да постигнем общите си цели. Дори да разполагаме с голям личен талант, ако не си сътрудничим и нямаме екипен дух, компанията ни ще съществува само на хартия.

Неуморен стремеж към подобрение
Ще полагаме непрестанни усилия, за да подобрим възможностите си за принос към обществото чрез бизнеса, с който се занимаваме. Само чрез непрестанни усилия можем да осъществим нашата „Основна цел на управлението“ и да помогнем за постигането на траен мир и просперитет.

Учтивост и смирение
Винаги ще бъдем учтиви и скромни, ще уважаваме правата и нуждите на другите, за да укрепим здравите социални връзки и да подобрим качеството на живот в нашите общности.

Адаптивност
Непрестанно ще адаптираме мисленето и поведението си съобразно постоянно променящите се условия около нас, като действаме в хармония с природата, за да осигурим развитието и успеха на начинанията си.

Благодарност
Предприетите от нас действия ще се основават на чувството за благодарност за всички облаги, които сме получили. Уверени сме, че този подход ще бъде източник на непресъхваща радост и виталност и ще ни помогне да преодолеем всички препятствия, пред които ще се изправим.


История на Air Conditioning Group

Panasonic започва с желанието за създаване на стойностни неща. В резултат на усърдната и всеотдайна работа започват да се появяват един след друг новаторски продукти, а младата компания прави първите си стъпки по пътя, който я превръща в един от гигантите на електрониката днес.

1936

Първият електрически вентилатор с автоматично колебателно движение (36 см настолен модел).

1958

Първият стаен климатик за инсталиране в жилища. До този момент климатиците са били големи и само за промишлено приложение. Panasonic разработва първия компактен прозоречен климатик: лек и с лесно инсталиране, той подобрява качеството на живот в японските домове.

1973

Panasonic пуска в продажба първата високоефективна термопомпа въздух-вода в Япония.

1975

Panasonic becomes one of the first Japanese air conditioner manufacturers in Europe

2002

Йонизаторът и генераторът на кислород – две от най-важните допълнения към системите за климатизация.

2008

Новата концепция за климатични системи Etherea: висока ефективност и производителност с великолепен дизайн. Etherea включва също така и новаторски сензор за качеството на въздуха и пречиствател, за да осигури винаги здравословен въздух в дома.

2010

Panasonic създава Aquarea – авангардна нова нискоенергийна система, проектирана да осигурява винаги идеална температура и гореща вода в дома Ви, дори при екстремни външни температури. Aquarea охлажда или затопля, за да осигури максимален комфорт. Системата е много по-чиста, безопасна, евтина и екологична, отколкото алтернативите с газ и нафта и другите електрически системи.

2011

Новото решение Panasonic VRF за големи сгради е най-доброто в отрасъла при над 74% от комбинациите. ECOi удовлетворява и най-строгите стандарти, изисквани от дизайнерските бюра, архитектите, собствениците и специалистите по монтажа.

2012

Новите газови термопомпи. Газовите системи с променлив дебит на хладилния агент (VRF) на Panasonic са идеални за проекти при ограничения в електрозахранването. През 2012 г. Panasonic разширява гамата газови термопомпи с нова серия GHP, новите GHP G Power (с електрически генератор) и новите охладители (чилъри).

2013

Новите ECOi с 3 тръби Най-добрата ефективност за сградата Ви. Новата ни гама с 3 тръби постига COP 4,77 при пълно натоварване и дори по-висок при възстановяване на топлина от сградата. Няма съмнение, че Panasonic намалява неблагоприятното въздействие върху околната среда!