Системи за отопление и климатизация от Panasonic Europe

С представителства в 31 страни Panasonic Europe е в състояние да подкрепи проектите Ви независимо къде се намирате. Panasonic осигурява унифицирано ниво на ноу-хау и качество по цялата верига. Panasonic предлага на клиентите си центрове и школи за обучение на специалисти по монтажа, както и проектантски центрове и сервизни екипи във всички по-големи страни. Проектите Ви са в сигурни ръце, щом ние сме Ваш партньор.

Panasonic има ангажимента да предлага на клиентите си в цяла Европа иновативни продукти за отопление и климатизация, които не само задоволяват, но и надхвърлят техните изисквания. Ключът към успеха са инвестициите на Panasonic в научноизследователска и развойна дейност, производство и обучение, насочени към иновативни, авангардни продукти, както и инвестициите в нашите дистрибуторски канали и партньори, така че тези продукти да са достъпни по целия континент. Panasonic разви гъста европейска мрежа от центрове и школи за обучение на специалисти по монтажа, както и проектантски центрове и сервизни екипи във всички по-големи страни.

Фабрики и звена за научноизследователска и развойна дейност на Panasonic

Съществува тясна зависимост между новаторството в научноизследователската и развойна дейност и добрия производствен процес, затова центровете за научноизследователска и развойна дейност на Panasonic са разположени близо до производствените бази. Това осигурява добра интеграция между всички поделения, за да могат пазарите да получават качествени и надеждни решения.


STMC
SANYO Tokyo Manufacturing Co., Ltd.
Japan Gunma.
Основана през юли 1959 г.

 • Климатици.
 • Продукти за хладилна верига/климатизация

DSK-CHINA
Dalian SANYO
Air Conditioner Co., Ltd.
Основана през декември 1995 г.

 • Климатици

SSA-CHINA
Shenyang SANYO
Airconditioner Co., Ltd.
Основана през март 1993 г.

 • Климатици

PAPAMY-MALAYSIA
Panasonic Appliances
Air-Conditioning Malaysia Sdn.Bhd.
Основана през април 1972 г.

 • Климатици
 • Термопомпи въздух-вода

PAPARADMY-MALAYSIA
Panasonic Appliances
Air-Conditioning R&D Malaysia Sdn.Bhd.
Основана през юни 1991 г.

 • Научноизследователска и развойна дейност в областта на климатизацията
 • Термопомпи въздух-вода

PAPAMY COMPRESSOR MALAYSIA
Основана през януари 1987 г.

 • Ротационни компресори за климатици

PAPAMY COMPRESSOR R&D MALAYSIA
Основана през септември 1997 г.

 • Научноизследователска и развойна дейност в областта на ротационните компресори

PRDCS-CHINA
Основана през януари 1987 г.

 • Ротационни компресори за климатици

БИЗНЕС ГРУПА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ
И ХЛАДИЛНИ ВЕРИГИ (компания за уреди) JAPAN SHIGA

От април 1972 г.
Други
 • Седалище на компанията за уреди/
Бизнес група за битови уреди
/Подразделение
Корпоративна техника
PAPAGZ
Panasonic Home Appliances Air-Conditioning
(Guangzhou) Co., Ltd.
Основана през юни 1993 г.
 • Климатици
PWAPCGZ
Panasonic Wanbao Compressor Appliances
Compressors (Guangzhou) Co., Ltd.
Основана през юни 1993 г.
 • Ротационни компресори за климатици
 • Компресори за автомобилни климатици

PTW-Taiwan
Panasonic Taiwan Co., LTD.
Основана през октомври 1962 г.

 • Климатици
 • Автомобилни климатици
 • Битови уреди