Vil du vite mer om oss?

Kollegaene våre kommer fra alle bakgrunner. Les mer om kollegaene våre, hva de gjør hos Panasonic Heating & Cooling og hva som motiverer dem.

Se reelle ansatte og reelle eksempler som kan gi deg en god idé om hvordan din neste reise med oss kan se ut.


Indy Tharnvithian
Produktspesialist – Frankrike

«
Min karrierevei hos Panasonic startet i Storbritannia i 2016, da jeg begynte i virksomheten til Panasonic Heating and Cooling Solutions som en teknisk spesialist. Den transparente karriereveien og de generøse mulighetene har formet kursen i karrieren min og har gitt meg uvurderlige ferdigheter, blant annet utholdenhet, standhaftighet, pågangsmot, samarbeid og lederskap.

For noen år siden tok jeg på meg en teknisk lederrolle for de nye R744-kjølekjedeproduktene, som ble lansert i Europa. Siden har jeg har utviklet meg i denne rollen, og jeg flyttet til Frankrike i 2022, der jeg for tiden jobber som produktspesialist på utvalget av R744-kjølekjedeprodukter. Jeg setter pris på de stadig nye utfordringene som rollen fører med seg, spesielt det å jobbe i et annet land, utsette meg selv for ulike metoder og møte nye kollegaer i samme firma».

Danae Yui
Serviceplanlegger – Tyskland

«
Jeg begynte som praktikant i Panasonics markedsundersøkelsesteam i 2016. Etter praksisperioden ble jeg ansatt i Panasonic Consumer i det europeiske distribusjonsteamet. Der lærte jeg ikke bare om selektive distribusjonskanaler og markedsstrategier, men jeg fikk også mulighet til å utvikle forskjellige nyttige ferdigheter slik som utholdenhet, tilpasningsevne og ydmykhet. Dessuten fikk jeg sjansen til å arbeide i et meget internasjonalt miljø som utviklet meg til å bli en mer global borger.

Jeg anser meg selv som en svært aktiv lærende person, og Panasonic og dets mange forretningsenheter har støttet denne personlige egenskapen. Derfor byttet jeg i april i 2022 til teamet for teknisk service hos Panasonic Heating and Cooling Solutions. Min nåværende stilling som serviceplanlegger i DACH-regionen har allerede vist meg en ny Panasonic-verden. Jeg var sikker på at mine innovative ideer og kunnskap ville bidra til teamet, og det motiverte meg til å akseptere utfordringen. Jeg kan se den direkte innvirkningen som de daglige oppgavene mine har på optimeringen av prosesser for både interne og eksterne team».

Simonetta Bravin
Områdesalgssjef – Italia

«
Karrieren min i Panasonic begynte helt tilbake i 1990 som «salgsadministrasjon» på klimaanleggsfeltet, der markedet nettopp hadde begynt. Panasonic var veldig sterk innen forbrukerprodukter, slik som tv, radio, audio og hvitevarer, men var ukjent innenfor luftkondisjonering. På det tidspunktet var mye plass reservert for den store suksessen til grunnleggeren Matsushita, som jeg på alle måter delte prinsipper og verdier med, og det er derfor jeg alltid har arbeidet med standhaftighet, utholdenhet, ydmykhet, tålmodighet og fremfor alt høflighet mot kundene.

Jeg var svært ung og selskapet var meget generøst med hensyn til omfanget av jobbmuligheter til å vokse, så vel som å få stort ansvar og frihet. Styrken min har vært å alltid forbli i den samme sektoren, og etter mange års såing er vi endelig i dag et av de viktigste selskapene innen varme- og kjølemarkedet. Min første hemmelighet på karriereveien var hardnakkethet, tilpasningsevne, endeløs entusiasme og stort engasjement for jobben min».
  


Vil du vite hva vi kan gjøre sammen?

Casestudier