Prosessflyt

Er du motivert og ivrig etter å bli med oss? Fremgangsmåten for å søke på en av våre muligheter er enkel. Finn ut mer om hvordan du leverer søknaden din og hva som skjer etter det.

Finn en stilling som passer deg, eller lever en uoppfordret søknad i rekrutteringsportalen vår

Vår lokale HR-avdeling og ansettelsesansvarlig vil gjennomgå alle søknader og invitere egnede kandidater til første intervjurunde. Avhengig av sted og type stilling, vil det første intervjuet bli gjort virtuelt eller personlig.

Hvis du blir invitert til den andre intervjurunden, vil du bli bedt om å fullføre en online vurdering på forhånd. Vi bruker dette for å ha så mye objektiv informasjon under rekrutteringsprosessen som mulig. Avhengig av stillingene du søker på, vil den inneholde en eller flere av følgende vurderinger: Kognitiv vurdering / Personlighetsspørreskjema / Motiverende spørreskjema
Det andre intervjuet foregår vanligvis som et personlig intervju. Avhengig av hvilken type stilling du søker på, kan vi be deg om å forberede en kort 10-15 minutters presentasjon om et spesifikt emne relatert til stillingen


Etter det andre intervjuet vil vi ta ansettelsesbeslutningen, og du vil motta kontraktstilbudet

Når du begynner hos oss, vil lederen og HR-teamet sammen med deg lage en onboardingplan for å dekke dine individuelle behov på best mulig måte