Våre verdier

     Ambisjon

På et personlig nivå streber vi etter å være vårt beste og forbedrer stadig våre ferdigheter og kunnskap. På et forretningsmessig nivå arbeider vi med å forbedre vår markedsposisjonering i Europa, ved å finne de beste løsningene for kundene.


Ansvar

Hver av oss har ansvar som enkeltperson, men også som en del av bedriften. Vi stoler på den selvstendige beslutningstakingen til hver person i rollen deres, samtidig som vi tar hensyn til selskapets rolle overfor samfunnet og alle våre ansatte.

Kollektiv visdom

Hver person har forskjellige ferdigheter og evner. Det er bare ved å kombinere kunnskapen vår at vi kan oppnå det beste resultatet.


Kvalitet

Produktene våre er et viktig aspekt i det daglige livet til kundene våre. Det er avgjørende at vi leverer kvalitetsservice og -produkter for å tjene samfunnet på beste måte.


Rask læring

Bransjen vår vokser raskt, det gjør vi også. Dette betyr at vi må være åpne for forandring og tilpasse ferdighetene våre for å holde tritt.