Vår bedriftskultur

 
 


Selvstendig ansvar

Hos Panasonic Heating & Cooling Solutions forventer vi at alle ansatte stadig streber etter selvutvikling. Vi tror på det selvstendige ansvaret til hver enkelt person. Alle ansatte skal ha den selvstendigheten de trenger for å utføre rollen sin på beste måte. Samtidig er det lederens ansvar å sørge for at de ansatte har kunnskapen og verktøyet de trenger.


Personlig utvikling

Vi streber etter å støtte våre ansatte i utviklingen deres så godt vi kan, samtidig som vi alltid har Panasonics kjerneverdier i tankene. Selv om vi støtter det selvstendige ansvaret til hver enkelt person, er det den kollektive visdommen til hele organisasjonen som gjør at vi trives. Vi gir likestilte muligheter til alle personer for å ta fatt på utfordringer, i henhold til deres unike egenskaper og erfaringer.


Samarbeidsorientert miljø

Vi mener at et trygt arbeidsmiljø med åpen kommunikasjon er vesentlig for at ansatte skal føle seg trygge og utnytte evnene sine så godt som mulig. Idé- og kunnskapsdeling på tvers av hierarkiske nivåer er vesentlig for vår utvikling som bedrift.Etisk forretningspraksis

Kjernen i vår forretningsfilosofi er at vi ønsker å utvikle produkter som gir noe til samfunnet og bidrar til å forbedre menneskers livskvalitet. Dette gjør vi ved å stadig forbedre energieffektiviteten, praksis i leveringskjedene og produksjonen av produktene våre.

Les mer om våre bærekraftsaktiviteter og Panasonics GREEN IMPACT:
Økologiske og smarte ideer
Bærekraft