Гама Mini ECOi LZ2 4 до 6 HP - R32

Изключителна ефективност в компактно тяло и непрекъсната работа дори при екстремни външни температури.

Минимално въздействие върху околната среда.

Panasonic създаде гамата LZ2, за да сведе до минимум въздействието върху околната среда на системата. Хладилен агент R32 с ниско GWP и най-високи нива на ефективност гарантират това през целия експлоатационен живот.

За най-трудните пространства.

Новата система VRF Mini ECOi LZ2 R32 е идеалното решение, което ще се побере във всяко място на приложение благодарение на компактния си дизайн и големи дължими на тръбните пътища.

Технически акценти.

Серия ECOi с най-добра ефективност

Хармония от природата на закрито

Гама ECOi с най-добра ефективност

Спецификации

Вижте всички
Гама Mini ECOi LZ2 4 до 6 HP - R32
5 kW
Operating range (Cool - Min) °C -10
Operating range (Cool - Min) °C -10
Cooling capacity (Nominal) kW 14,0
Cooling capacity (Nominal) kW 14,0
Net weight kg 94

1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN 14511.
2) SEER/SCOP е изчислен въз основа на сезонната пространствена ефективност на охлаждане/отопление „η“ стойности от РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) 2016/2281. SEER, SCOP = (η + корекция) × PEF.
3) Числото в скобите означава максималният брой вътрешни тела, които могат да бъдат свързани при 1,5 kW връзка за вътрешни тела.
4) Числото в скобите означава максимално разрешеното съотношение на капацитета вътрешни/външни тела при 1,5 kW връзка за вътрешни тела.