Aquarea EcoFleX еднофазна · R32

Aquarea EcoFleX

Aquarea EcoFleX е революционна термопомпа, която свързва тяло с въздуховод с технология nanoe™ X, като така осигурява оползотворяване на топлината, гореща вода, отопление на пространството, охлаждане на пространството и по-чист въздух.


Мулти решение

Популярно решение с добавена стойност за въздух-вода + изпарителна серпентина, включващо функция за двойно отопление и оползотворяване на топлината.

Двойно отопление: Едновременно затопляне на въздуха и ГВБ или отопление.
Оползотворяване на топлината: Повторна употреба на отпадъчната топлина за производство на ГВБ.
Отопление без прекъсване: Затоплянето на въздуха се извършва непрекъснато дори при размразяване.

Енергийна ефективност: Функция за оползотворяване на топлината – повторна употреба на отпадъчната топлина от външното тяло за производство на ГВБ.
Гъвкавост: Външно тяло с малки размери, резервоар със стандартен размер на уредите.
Комфорт: Непрекъснато отопление/технология nanoe™ X за подобряване на защитата 24/7 (nanoe X Generator Mark 2).
Свързване: Включени са Wi-Fi адаптери за незабавно свързване чрез приложението Aquarea Smart Cloud или Panasonic Comfort Cloud.

Последни новини

Едно външно тяло за синхронизирано осигуряване на въздух-въздух и въздух-вода

Имате Aquarea?

Спецификации

Вижте всички
Aquarea EcoFleX еднофазна · R32
8.00 kW
Kit WH-ADF0309J3E5CM + S-71WF3E + CU-2WZ71YBE5
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) kW 8,00
COP (A +7°C, W 35°C) 4,21
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) kW 8,00
COP (A +7°C, W 55°C) 2,81
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) kW 6,70
COP (A +2°C, W 35°C) 3,25
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) kW 6,00
COP (A +2°C, W 55°C) 2,08
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) kW 5,60
COP (A -7°C, W 35°C) 2,84
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) kW 5,30
COP (A -7°C, W 55°C) 1,91
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) kW
EER (A 35°C, W 7°C)
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) kW
EER (A 35°C, W 18°C)
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) ηs % 157 / 125
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) SCOP 4,00 / 3,20
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D A++ / A++
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) ηs % 224 / 145
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) SCOP 5,69 / 3,69
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D A+++ / A++
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) ηs % 141 / 109
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) SCOP 3,61 / 2,80
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) A+++ to D A+ / A+
Capacity of integrated electric heater kW 3,00
Water volume L 185
Maximum water temperature °C 65
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) L/min 22,90
Tapping profile according EN16147 L
DHW tank ERP average climate efficiency rating (2) A+ to F A
DHW tank ERP warm climate efficiency rating (2) A+ to F A+
DHW tank ERP cold climate efficiency rating (2) A+ to F A
DHW tank ERP average climate η ηwh % 104
DHW tank ERP warm climate η ηwh % 134
DHW tank ERP cold climate η ηwh % 92
Water outlet (Heat) °C 20 ~ 55
Cooling capacity (Nominal) kW 7,10
Pdesign (cooling) kW 7,10
Heating capacity (Nominal) kW 7,10 
Pdesign at -10°C kW 4,80
External static pressure (Nominal) (5) Pa 30
External static pressure (Min) (5) Pa 10
External static pressure (Max) (5) Pa 150
Indoor dimension (Height) mm 250
Indoor dimension (Width) mm 1.000
Indoor dimension (Depth) mm 730
Indoor net weight kg 30
nanoe X Generator Mark 2
Outdoor unit CU-2WZ71YBE5
Outdoor dimension (Height) mm 999
Outdoor dimension (Width) mm 940
Outdoor dimension (Depth) mm 340
Outdoor net weight kg 82
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. kg / T 2,40 / 1,62
Pipe diameter (Liquid) Inch (mm) 1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas) Inch (mm) 1/2 (12,70)
Pipe length range m 35
Elevation difference (in/out) m 30
Pipe length for additional gas m 30
Additional gas amount g/m 20

1) Скала от A+++ до D.
2) Скала от A+ до F.
3) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511.
4) SEER и SCOP се изчисляват въз основа на стойностите по ЕС/626/2011.
5) Фабрична настройка за средно външно статично налягане.
6) Нивото на звуковото налягане на телата е стойността, измерена на 1,5 m под основното тяло. Звуковото налягане е измерено съгласно спецификация Eurovent 6/C/006-97.
7) Звуковата мощност се измерва в съответствие с EN14511 и EN12102-1:2017 при +7 °C.
8) Звукова мощност в съответствие с 811/2013, 813/2013 и EN12102-1:2017 при +7 °C.

Реални примери Вижте всички проекти