CZ-64ESMC3

Systemstyrenhet med programtimer.
Drift med olika funktioner från en central enhet

Panasonic presenterar en toppmodern digital styrenhet

Panasonic har presenterat sin senaste styrenhet med ett innovativt och lättanvänt gränssnitt som ger full funktionalitet med en inbyggd programtimer och systemstyrenhet, vilket gör hanteringen av värme- och kylsystem enklare än någonsin. CZ-64ESMC3 inkluderar Panasonics populära programtimer, vilket ger användarna fullständig flexibilitet över huruvida de vill värma eller kyla sina hem. Användare kan ställa in systemet för semester, pausa funktionen under långs tidsperioder, så att ingen energi slösas bort på att värma eller kyla ett hem eller kontor när ingen är där. Med styrenheten kan man även programmera sex åtgärder per dag.

Blandning av de två befintliga styrenheterna: Systemstyrenhet + programtimer.

 • En ny systemstyrenhet kommer att utvecklas genom att prioritera dessa två åtgärder med följande tekniska huvudpunkter:
 • Samma känsla vid användning som med nya trådbundna fjärrkontroller genom beröringskänsliga knappar
 • God synlighet och användbarhet genom högupplöst LCD
 • Baserat på trådbunden fjärrkontroll
 • Maximalt 64 grupper av inomhusenheter, individuell reglering av 64 enheter
 • 4-zonsstyrning; 1 zon = maximalt 16 grupper
 • Flera energisparfunktioner (baserade på CZ-RTC5A)
 • 6 timerprogram per dag under en vecka (7 dagar) (totalt 6 x 7= 42 timerprogram)
 • Grundläggande inställningsalternativ (temperatur, driftläge, fläkthastighet, luftriktarens läge) kan ställas in på samma sätt som för CZ-RTC5A

Funktionslista.

Från CZ-64ESMC2 systemstyrenhet:
Central styrning och individuell inställning
 • Blockering av start och stopp för fjärrkontroll
 • Blockering av start-stopp/driftlägesändring/temperaturinställning för fjärrkontroll
 • Blockering av driftlägesändring/temperaturinställning för fjärrkontroll
 • Blockering av driftlägesändring för fjärrkontroll
 • Välj objekt att blockera
Filterinformation
 • Filterstatus
 • Återställning av filterstatus
Fläktinställning
Från CZ-ESWC2 programtimer:
Veckoprogram
 • Timerinställning aktivera och inaktivera
 • Kopia av timerinställningen
Underhåll
 • Yttre signal (start och stopp) (behovsstyrning)
 • Inställning av master och slavenhet för central styrning
 • Larmhistorik
Inledande inställning
 • Klocka
Från CZ-RTC5A
Energisparande styrning
 • Econavi till/från
Filterinformation
 • Filterstatus och timräknardisplay
Underhåll
 • Servicekontakt
Inledande inställning
 • Inställning av klockvisning
 • Namninställning
 • Driftlåsinställning
 • Driftljudsinställning
 • LCD-kontrastinställning
 • LCD-bakgrundsljusinställning
 • Välj visningsspråk (EN, FR, IT, ES el. DE)
 • Administratörslösenord
Inställningslista
Bildexempel för driftstatusdisplay
Driftstatus ALLA
Driftstatus ZON
Driftstatus GRUPP