Lösningar för 24/7/365-tillämpningar

Högeffektiva produkter för dygnet runt-tillämpningar. Lösningar som effektivt kan skydda dina servrar och hålla dem vid rätt temperatur.


Ett brett utbud av dygnet runt-lösningar


· Från 2,5 till 7,1 kW med YKEA-enheter (A+++ i kyldrift)
· PACi NX-enheter från 2,5 till 14,0 kW
· Utökade kapacitetsalternativ med låg utgående temperatur som alternativ (med PACi NX)
· Redundansfunktioner tillgängliga (backup-, stöd- och rotationsdrift)
· Larmsignal via potentialfri kontakt tillgängligt (beroende på alternativ)
· Drift även vid utomhustemperatur på -25 °C (YKEA-enheter)
· Hög prestanda under alla årstider
· Utformad för drift dygnet runt, alla dagarAlternativ för redundansstyrning för väggmonterade YKEA-enheter

YKEA-driftläge för arbetsrotation (kräver tillval CZ-RCC5)

· Perfekt lösning för mindre serverrum, med full redundansfunktion integrerad i YKEA:s fjärrkontroll (kräver CZ-RCC5-kabelsats som tillval)
· Upp till 2 YKEA-system kan anslutas till 1 fjärrkontroll
- Redundansdrift: backup-drift vid fel på en enhet, stöddrift för att täcka belastningen med hjälp av två system samt arbetsrotation för att balansera drifttiden för de två systemen
· Individuell larmvisning för varje system
· Driften kan övervakas av H&C Controls-appen (via WLAN)
· Inga digitala in- och utgångar

Integrerad YKEA-lösning

Automatisk individuell styrning kan användas vid gruppkoppling av två PACi-system.
Rotationsdrift/reservdrift/stöddrift
A: System 1  –  B: System 2Kontrollösningar med väggmonterad YKEA

Gränssnitt för att köra 2 eller 3 PACi- och VRF-inomhusenheter. PAW-PACR3

I kombination med en PAW-T10 på varje inomhusenhet möjliggörs redundant drift av 2 (eller 3) PACi- eller VRF-inomhusenheter.
Alla enheter drivs i turordning för att uppnå samma drifttid (t.ex. växling var 8:e timme under ett dygn).
Om rumstemperaturen överskrider ett inställt valfritt värde aktiveras den andra (eller tredje) enheten och ett larm genereras.


CZ-CAPRA1

RAC-gränssnittsadapter för integrering i P-Link.
Mer information >