Håller barn friska och bekväma


Kontakta oss på


A safer environment for preschool children


Cleanliness and safety are a big concern for preschool parents. Put their minds at ease with 24-hour nanoe™ X purification that creates cleaner air for everyone.


24 timmars nanoe™ X förbättrat skydd.

Gör dig säkrare inomhus


nanoe™ X skyddar dig från några av de vanligaste problemen på förskolor.

Fråga: Dolda allergener.


Osynliga allergener och deras effekt på barn.


När barn leker på golvet löper de större risk att rubba och andas in allergener som fastnat i mattor och mjuka möbler.Lösning: Effektiv behandling.


nanoe™ X hämmar de viktigaste allergenerna för säkrare lekstunder.


nanoe™ X-tekniken ger dig sinnesro, när du vet att även allergener som är djupt inbäddade i tyger kommer att tas om hand.
Hur nanoe™ X eliminerar lukter

nanoe™ X når lukt som är inbäddad i tyger.


Hydroxylradikaler hämmar luktframkallande ämnen.


Tygerna är deodoriserade.


En bättre miljö i alla led med nanoe™ X

Dämpar vidhäftande bakterier överallt där små fingrar kan nå.


nanoe™ X är inte bara effektivt mot luftburna virus, utan minskar också virus på viktiga beröringspunkter, t.ex. leksaker och trappräcken.Minskar lukten i tvättrummet.


nanoe™ X dämpar kontinuerligt badrumslukt, vilket skapar en behagligare miljö för alla.